Skip to main content

Cancerkirurgi på Centralsjukhuset Kristianstad i Sverigetopp

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2012 08:08 CEST

Johan Ottosson. Foto: Anders Norsell, Jönsson bilder 

Centralsjukhuset Kristianstad är sverigeledande inom kolorektalcancervården. Det visar 2011 års rapporter från de nationella kvalitetsregistrena för kolorektalcancer. – Det är fantastiskt. Verkligen ett kvitto på att det gedigna och målmedvetna arbete vi presterat de senaste åren ger resultat, säger Johan Ottosson, överläkare på kirurgkliniken och ansvarig för kolorektalenheten.

I bedömningarna är det tjugoen olika kvalitetsparametrar som poängsätts. Vid en sammanräkning hamnar Centralsjukhuset Kristianstad på andraplats i Sverige när det gäller tjocktarmskirurgi och på tredjeplats gällande ändtarmskirurgi. Det innebär att sjukhuset totalt sett, tillsammans med Västerås, har bäst resultat i landet. – Det är fantastiskt. Det har varit ett av våra mål sedan vi startade vårt förbättringsarbete, säger Johan.

Sedan år 2006 har kolorektalenheten stadigt förbättrat sina resultat. Kvalitetsregistret är en viktig del i arbetet med att identifiera områden med förbättringspotential. Men det är inte det enda. En annan central del i förbättringsarbetet har varit att koncentrera kirurgin. Det innebär att endast ett fåtal kirurger med de speciella kvalifikationer som krävs utför såväl planerade som akuta operationer. Dessutom har hela verksamheten under dessa år genomgått förändringar där arbetsrutiner har effektiviserats, nya samarbeten har inletts och där frågan ”vad kan vi göra bättre” har genomsyrat allas arbete. – Fokus måste ligga på varje detalj i hela processen för att slutresultatet ska bli bra. Alla delar är lika viktiga, förklarar Johan.

Ett viktigt steg har varit att fördjupa samarbetet mellan de olika klinikerna inom CSK såsom röntgen, patologen, anestesikliniken och onkologen. Ett väl fungerande multidisciplinärt samarbete höjer kvaliteten på hela vårdprocessen vilket kommer patienterna till godo. – Även om vi idag har en väl fungerande organisation kan vi alltid förbättra vissa detaljer. Jag vill ta tillfället i akt och ge det största beröm till alla medarbetare som bidrar till att vi kan uppnå så här fina resultat här på CSK. Vi fortsätter nu arbetet med siktet inställt på att ytterligare förbättra våra placeringar i nästkommande rapport, avslutar Johan.

Kontakt
För mer information vänligen kontakta

Johan Ottoson, överläkare kirurgkliniken, Centralsjukhuset Kristianstad,
tele 044-309 17 29 (i andra hand tele 0705-77 18 04).

Läs mer om kvalitetsregistret för kolorektalcancer på www.incanet.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument