Skip to main content

Cancerupptäckt blev fördröjd

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 13:00 CET

Skånes universitetssjukhus i Malmö Lex Maria anmäler en fördröjd upptäckt av en lungcancer hos en kvinnlig patient. Cancern hade hunnit sprida sig. Patienten har senare avlidit.

 Den drygt 70-åriga kvinnliga patienten opererades för bröstcancer 2005. Därefter gjordes regelbundna kontroller av patienten fram till 2008.
2007 noterades att en förändring upptäckts i ena lungan. Några månader därefter konstaterades att den vuxit.

 Undersöktes
Patienten remitterades till lungmedicinsk undersökning med datortomografi av bröstkorgen.  Flera sådana gjordes för att se förändringen vuxit.
Då förändringen inte ändrat storlek och utseende i januari 2008 avslutades kontrollerna.
I  juni i år sökte patienten akut. Hon hade en lungcancer som spridit sig.
Händelsen anmäls på grund av den fördröjda diagnosen som försämrade prognosen för patienten. Bättre rutiner för uppföljning av oklara lungförändringar har införts vid sjukhuset.

 Lex Maria
Medarbetarna på Skånes universitetssjukhus arbetar ständigt för att förbättra patientsäkerheten och kvaliteten i sjukvården. Avvikelserapporter som kan leda till en Lex Maria-anmälan är ett av många sätt att stärka patientsäkerheten. Genom att ta lärdom om vad som hänt blir det möjligt att arbeta bättre och annorlunda.
Vid en Lex Maria-anmälan gör vår tillsynsmyndighet, Socialstyrelsen, en utredning av händelsen.

Önskas ett exemplar av anmälan var god kontakta Kommunikationsavdelningen tel 040 33 33 01.

 Kontaktperson
Chefläkare Eva Ranklev Twetman
Tel 046 -17 15 51