Skip to main content

Centralsjukhuset Kristianstad i topp vid behandling av barndiabetes

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 09:19 CEST

Barn- & ungdomsklinikens Diabetesteam har de senaste åren aktivt arbetat för att förbättra behandlingsmålen. Resultatet lät inte vänta på sig och kliniken kan idag sälla sig till de bästa i landet i sin storlek. – Vi har alltid legat på samma nivå som de flesta jämförbara Barn- & ungdomskliniker, men nu har vi samma resultat som de absolut bästa klinikerna i Sverige, berättar Karin Larsson, överläkare på Barn- & ungdomskliniken, Centralsjukhuset Kristianstad.

Förbättringsarbetet startade som ett Swediabkids kvalitetsutvecklingsprojekt under åren
2011-2012. Swediabkids är det nationella kvalitetsregistret för barn- och ungdomar med diabetes. – Vi har rapporterat till registret i många år och vi har alltid legat på samma nivå som andra jämförbara barn- och ungdomskliniker. Men vi ville nå bättre resultat för våra patienters skull , konstaterar Karin Larsson.

Arbetet inleddes med att identifiera problemområden och ta fram övergripande behandlingsmål för hela patientgruppen. – Det blev tydligt att vi inom teamet behövde bli mer sampratade kring vilken strategi som skulle användas vid diabetesbehandlingen. Vi satsade mycket på samarbetet oss emellan och tydlighet gentemot patienterna. Vi har även utbildat våra kollegor så att när vi i diabetesteamet inte finns på plats så finns kunskapen ändå, förklarar Susanne Dahlberg, diabetessjuksköterska.

Resultatet blev slående. Vid projektets början hade alla  patienterna ett genomsnitts HbA1c(medelblodsocker) på 64 mmol/mol  men ett halvår efter projektslut är genomsnittet 58 mmol/mol. Detta var en enorm förbättring. Likaså hade gruppen patienter med för hög blodsockernivå minskat med 18 %. – Vårt övergripande mål är att man ska må bra med sin diabetes och vi är otroligt glada att vi har uppnått ett sådant bra resultat. Men det hade aldrig gått utan våra engagerade patienter. Det är de som gjort det verkliga jobbet. Det vill säga våra barn, ungdomar och deras föräldrar, avslutar Malin Johnsson, diabetessjuksköterska.

 

Kontakt

Karin Larsson, Överläkare Barn- & ungdomskliniken, Centralsjukhuset Kristianstad,
tele 044-309 10 95

Susanne Dahlberg, Diabetessjuksköterska Barn & ungdomskliniken, Centralsjukhuset Kristianstad, tele 044-309 18 14

Malin Johnsson, Diabetessjuksköterska Barn & ungdomskliniken, Centralsjukhuset Kristianstad, tele 044-309 18 14

 

Fakta

HbA1c, så kallat långtidssockerprov, är ett blodprov som ger ett mått på hur blodsockerhalten har legat två till tre månader innan provtagningen. HbA1c-värdet används för att kontrollera att behandlingen fungerar bra. Värdet på HbA1c anges i mmol/mol. Generella rekommendationer vid diabetes brukar vara att man bör sträva efter ett HbA1c-värde på högst 52 mmol/mol.

                                                                                                                              Källa: 1177.se


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument