Skip to main content

Dags för årets influensavaccination

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 15:20 CET

Nu börjar årets influensavaccination. Den som är över 65 år, gravid eller tillhör en medicinsk riskgrupp har en ökad risk att bli allvarligt sjuk av en vanlig influensa. Därför kan dessa personer vaccinera sig gratis från den 3 november.

Varje år dyker den upp – influensan. För dig som fyllt 65 år, är gravid eller tillhör en riskgrupp är det dags att vaccinera sig. På så sätt minskar du risken att bli allvarligt sjuk. Vänd dig till din vårdcentral för gratis vaccination.

- Det är främst äldre som riskerar att bli allvarligt sjuka, men också de som till exempel har kroniska sjukdomar eller har nedsatt immunförsvar. Genom att vaccinera sig kan man också skydda infektionskänsliga personer i sin närhet, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Mildare symptom och färre komplikationer

Influensatyperna varierar från år till år. Därför är det viktigt att vaccinera sig varje höst för att ha skydd mot den aktuella influensatypen. Vaccinet ger inte ett hundraprocentigt skydd, men om du smittas blir symptomen oftast betydligt mildare, komplikationerna färre och risken för följdsjukdomar minskar.

- Det tar upp till 14 dagar innan vaccinet ger effekt. Så det är klokt att vaccinera sig under senare delen av hösten för att vara skyddad inför vintern när säsongsinfluensan är här på allvar, säger Per Hagstam.

Ett välbeprövat vaccin

Vaccinet mot säsongsinfluensa är säkert och välbeprövat. Det har använts i flera decennier och några allvarliga biverkningar har inte påvisats. Vaccinet skiljer sig från vaccinet Pandemrix som gavs mot den så kallade svininfluensan 2009.

Gratis för 65+, gravida och riskgrupper

Vaccinationen är gratis för personer som har fyllt 65 år, är gravida efter vecka 16 eller har någon av dessa sjukdomar eller tillstånd:

  • kronisk hjärtsjukdom
  • diabetes mellitus
  • kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
  • kronisk lungsjukdom, som KOL eller svår astma
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft (till exempel mycket kraftig övervikt, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)

För övriga kostar det 130 kronor att vaccinera sig mot influensa.

Mer information finns på 1177.se:

Kontakta vårdcentralen för vaccinationstider

Om influensavaccination och riskgrupper

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.