Skip to main content

Dansk-svenskt trafikavtal skapar enighet kring stora investeringar i infrastrukturen

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 16:05 CEST

Med ett gemensamt trafikavtal (charter) mellan tre regioner och 79 kommuner på båda sidor av Öresund säkerställs att både svensk och dansk regering sätter fokus på infrastrukturfrågor. Därför har nu ett gemensamt trafikavtal undertecknats idag inom Greater Copenhagen samarbetet. Målet med överenskommelsen är att skapa tillväxt och en gemensam arbetsmarknad över landsgränserna. En central del i avtalet är enigheten kring HH-förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör.

Greater Copenhagen är en region med stabil tillväxt, men konkurrensen från andra regioner är hård och utan gemensamma handlingsplaner mellan länderna tappar regionen i attraktionskraft mot Stockholm och Hamburg. Som ett led till fortsatt expansion och framgång behövs en bättre infrastruktur och en ökad tillgänglighet internationellt. Därför har politiker och tjänstemän inom Greater Copenhagen samarbetet idag undertecknat ett gemensamt avtal, Trafikcharter, som ska främja nödvändiga framtida investeringar inom infrastrukturen i området.

- Med trafikavtalet (chartern) har vi nu en stark och gemensam plattform som vi kan använda för att skapa tryck mot våra regeringar i Danmark och Sverige i frågan. Bra infrastruktur är en förutsättning för tillväxt och välstånd, säger Steen Christiansen, borgmester i Albertslund och bestyrelsesformand for Greater Copenhagen & Skåne Committee

Bland de stora gemensamma infrastrukturprojekten som Greater Copenhagen samarbetet lyfter i trafikavtalet är;

  • Fortsatt utveckling av Köpenhamns flygplats och infrastrukturen kring den (järnväg och metro)
  • Fehrman Bält förbindelsen kommer att knyta hela regionen närmare Tyskland och Europa
  • En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn
  • Ett gemensamt biljettsystem för kollektivtrafiken i hela Öresundsregionen

Trafikavtalet (chartern) omfattar åtgärder inom infrastruktur på båda sidor Öresund och en central part i överenskommelsen är HH-förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör.

- En fast förbindelse, som knyter regionen samman via Helsingör och Helsingborg, kommer att bli en stark katalysator för ekonomisk tillväxt. En HH-förbindelse skapar nya arbetstillfällen för tusentals medborgare och företag, säger Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande i Region Skåne och vice ordförande i Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Målet med samarbetet kring trafikavtalet är att säkra ekonomisk tillväxt, stärka en gemensam arbetsmarknad, en bättre och integrerad infrastruktur för kortare restid i regionen, men också bättre infrastruktur för nya affärs- och exportmöjligheter.

Den projekterade Fehmarn Bält-förbindelsen spelar också en central roll för utvecklingen av Greater Copenhagen.

- Samarbetet i Greater Copenhagen har som mål att stärka tillväxt och arbetsmarknad i hela regionen med välfungerade infrastruktur och det gäller i allra högsta grad även en fast förbindelse till Tyskland och övriga Europa via Fehmarn Bält, säger Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland och næstformand i Greater Copenhagen & Skåne Committee.

För ytterligare information, kontakta;
Henrik Fritzon, Region Skåne, nås genom presschef Malin Tykesson, tfn.0725-99 76 04

Steen Christiansen, Region Hovedstaden, nås genom kommunikationskonsulent Janus Enemark Nissen, tfn. +45 22 53 72 20, e-mail: Janus.Enemark.Nissen@albertslund.dk

Jens Stenbæk, Region Sjælland, nås genom Region Sjællands pressevagt på tfn. +45 57 87 50 52

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.