Skip to main content

Danskt–svenskt projekt för barnlösa tilldelas nytt stort hälso- och sjukvårdspris

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 11:00 CET

Det banbrytande samarbetet ReproHigh är vinnare av Oresund Award. Prissumman är 1,6 miljoner danska kronor.

Närmare vart femte par i västvärlden upplever problem med ofrivillig barnlöshet. Det är något som danska och svenska universitet och sjukhus vill göra något åt, och det samarbetet – som går under namnet ReproHigh – tilldelas den 2 december det nyinstiftade priset Oresund Award. 

Priset delas ut av Region Hovedstaden och Region Skåne till banbrytande samarbete kring forskning och behandling inom sjukvårdsområdet till glädje för invånarna på bägge sidor av sundet. ReproHigh har behandlat både män och kvinnor med kirurgi och medicin, och forskat i de bakomliggande orsakerna till barnlöshet.

 – Öresundsregionens sjukhus och universitet besitter en stark kompetens inom fertilitetsområdet, men vi är starka på olika områden. Genom att arbeta tillsammans ökar vi möjligheten för att förverkliga både danska och svenska pars drömmar om att få barn. Tillsammans kan vi åstadkomma resultat som vi inte skulle kunna uppnå på egen hand, säger Vibeke Storm Rasmussen (S), regionsrådsordförande i Region Hovedstaden. 

Fyra sjukhus och två universitet 
I samarbetet ReproHigh ingår experter från Herlev Hospital, Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital samt Københavns Universitet, Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet. Med Oresund Award, som utdelas för första gången i år, följer 1,6 miljoner danska kronor som ska användas till att vidareutveckla ReproHigh, inom både forskning och behandling samt för att profilera samarbetet internationellt.

 – Med samarbetet samlar vi både spetskompetens och får ett större patientunderlag, vilket är avgörande för att kunna genomföra bra forskning. Det öppnar också större möjligheter för samarbeten med läkemedelsindustrin. ReproHigh är därför ett exempel på hur vi genom att samarbeta tvärsöver Öresund kan locka internationella forskare och förmodligen även internationella arbetsplatser till Öresundsregionen, säger Pia Kinhult (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Fakta om ReproHigh

 • Sedan 2010 har ett danskt-svenskt nätverk bestående av enheter från universitetssjukhus i Region Hovedstaden samt sjukhus och universitet i Region Skåne arbetat nära tillsammans i ett partnerskap som utgör en av världens ledande reproduktionsmedicinska miljöer. 
 • ReproHigh fokuserar på att hitta och behandla de bakomliggande orsakerna till barnlöshet, och har 2013 undertecknat ett samarbetsavtal med Region Hovedstaden och Region Skåne, som bl.a. innebär att patienter kan utväxlas mellan enheterna.
 • Från Danmark deltar Københavns Universitet, Herlev Hospitals Urologisk Afdeling, Bispebjerg Hospitals Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Rigshospitalets Reproduktionsmedicinsk Laboratorium, Fertilitetsklinik och Afdeling for Vækst og Reproduktion. 
 • Från Sverige deltar Reproduktionsmedicinsk Centrum på Skånes universitetssjukhus, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid Lunds universitet samt Arbets- och Miljömedicin vid Lunds universitet. 

Fakta om Oresund Award 

 • Det är första gången som Region Hovedstaden och Region Skåne tillsammans delar ut hälso- och sjukvårdspriset Oresund Award. 
 • Mottagaren av Oresund Award ska kunna visa på ett likvärdigt och banbrytande samarbete mellan minst en part från hälso- och sjukvårdssektorn i de två regionerna Region Hovedstaden respektive Region Skåne. 

 • Priset ska gå till samarbetsprojekt som skapar resultat och som kommer en bred allmänhet till del. Samarbetet ska röra forskning och utveckling, utbildning, undersökning och behandling av patienter, innovation och förmedling. 

 • En jury bestående av nio personer har bedömt ansökningarna. I juryn sitter representanter från universitet och sjukhus från Danmark, Sverige och även utlandet. 

Läs mer på www.regionh.dk/oresundaward 

Ytterligare information: 

 • Pia Kinhult (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne (kontaktas genom pressekreterare Johan Folin) tel. +46 44 309 30 52 
 • Vibeke Storm Rasmussen (S), ordförande för Region Hovedstaden, tel. +45 43 64 25 21 
 • Region Skånes pressjour, +46 44 309 39 77


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.