Skip to main content

Deltagruppen flyttar till Vårdcentralen Råå

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 13:53 CET

Pressmeddelande från Primärvården Skåne:

Deltagruppen på La Cours gata
flyttar till nya funktionella lokaler

Deltagruppens sjukgymnastik och arbetsterapi på La Cours gata 4 flyttar och finns från den 1 mars i nyrenoverade lokaler på Vårdcentralen Råå. Sedan tidigare finns Deltagruppen på vårdcentralerna Drottninghög, Husensjö, Rydebäck och Stattena i Helsingborg.

- Vi får mer funktionella lokaler, som för patienterna innebär bättre behovsanpassad sjukgymnastik och arbetsterapi, säger verksamhetschef Ann-Christin Jerrebo.  

Flytten påverkar i första hand patienter som gjort sitt hälsoval på vårdcentralerna Ramlösa, Råå, Planteringen, Påarp och vad gäller arbetsterapi även Rydebäck och Närlunda.  

- Vårdcentralerna informerar vart patienterna ska vända sig när de rekommenderas ta kontakt med arbetsterapeut, sjukgymnast eller uroterapeut, men självklart kan man själv ta kontakt med oss, telefonnummer finns på www.deltarehab.se, säger verksamhetschef Ann-Christin Jerrebo. 

På Deltagruppen som servar 11 offentliga vårdcentraler i Helsingborg finns arbetsterapeuter, sjukgymnaster och uroterapeut. Verksamheten har lång erfarenhet och bred kompetens, med inriktning på ortopedi, neurologi, smärta och idrottsmedicin.    
Arbetsmetoden är målinriktad, genom att rehab-personalen i samråd med patienten tar fram en individuell behandlingsplan. Stor vikt läggs vid att patienten i ett tidigt skede ska vara delaktig och ta ansvar för sin rehabilitering. 
Deltagruppen är ackrediterad för multimodal smärtbehandling, där team med läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut arbetar tillsammans. 
Gruppverksamhet erbjuds inom områden som bassängträning, KOL-skola, stresshantering, paraffinbad, Parkinson, basal kroppskännedom och artros-skola.

Läs gärna mer på www.deltarehab.se eller
kontakta Ann-Christin Jerrebo 0766-48 63 82

Med vänlig hälsning
Ann-Christin Jerrebo
Verksamhetschef

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Primärvården Skåne - den offentliga primärvården - med bland annat vårdcentraler, barnavårdscentraler, ungdomsmottagningar, distriktssköterskemottagningar, psykosocial verksamhet och rehabilitering i hela Skåne.