Skip to main content

Diagnostiskt Centrum – en unik satsning

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 09:14 CEST

Den 1 oktober öppnades det första diagnostiska centrumet i Sverige på medicinkliniken Centralsjukhuset Kristianstad. Region Skåne och Regionalt cancercentrum syd är initiativtagarna och centrumet ska bidra till tidig upptäckt och bättre prognos för cancerpatienter. Diagnostiskt centrum erbjuder utredning utan väntetider för patienter med misstanke om cancer eller annan allvarlig sjukdom i nordöstra Skåne efter remiss från läkare.

Den 1 oktober öppnades Diagnostiskt Centrum på Centralsjukhuset Kristianstad. Centrumet drivs av medicinkliniken och kommer att ge en stor och många gånger svår patientgrupp snabbare, bättre och tryggare vård. Den snabba direktlinjen till den specialiserade vården ger ökad patientsäkerhet och det systematiserade arbetssättet i enlighet med den danska modellen har visat på mycket stor patientnytta, säger Ulf Kvist, sjukhuschef. Diagnostiskt Centrum är ett fantastiskt projekt som ger stor patientnytta till en svår patientgrupp och att de stora vinnarna är nordöstra Skånes patienter. Vi är otroligt stolta över att ha fått förtroendet att etablera Sveriges första Diagnostiska Centrum.

Målet med Diagnostiskt Centrum är:

  • Kortare tid från symptom till diagnos
  • Tidig upptäckt av cancer
  • Ökat samarbete mellan primärvård och sjukhusvård

Diagnostiskt Centrum är till för patienter över 18 år som söker hjälp inom i primärvården (vårdenhet eller annan vårdgivare) med symtom på allvarlig sjukdom där läkaren efter en grundläggande utredning inte finner någon diagnos. Läkaren kan då kontakta Diagnostiskt Centrum som kommer att erbjuder utredning inom 3 arbetsdagar.

Diagnostiskt Centrum kommer att drivas som ett pilotprojekt under hela 2013 och är en åtgärd för att konkretisera den svenska nationella cancerstrategin avseende tidig upptäckt av cancer. Initiativet kan komma stå modell för andra centrum i södra sjukvårdsregionen men också övriga Sverige.   

Kontakt
För mer information vänligen kontakta

Stefan Nilsson
, Verksamhetschef Medicinkliniken Centralsjukhuset Kristianstad,
tele 044-309 14 14

 

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument