Skip to main content

Digital röntgen – strålande för miljön!

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 14:41 CET

Genom att byta till ett digitalt röntgensystem har Folktandvården Skåne kunnat minska sina utsläpp av miljöfarliga framkallnings- och fixeringsvätskor med nästan 92%! Dessutom innebär detta att vår personal får betydligt mindre farliga kemikalier att hantera.

För fyra år sedan skickade vi nästan 15 ton förbrukade vätskor för röntgenbildsframkallning för destruktion. Idag är den mängden nere under 1300 kg. Anledningen till detta är att vi för ett par år sedan började införa digital röntgen inom Folktandvården Skåne. Idag använder i princip alla våra kliniker digital röntgen. Den manuella röntgenhanteringen med bilder som framkallas på gammalt vis finns kvar som back-up på ett fåtal kliniker. Men denna används bara om det är helt nödvändigt.

2006 stod framkallnings- och fixeringsvätskor för 82% av Folktandvården Skånes farliga avfall. Idag är den siffran 37%. Och då ska det tilläggas att vi under samma period minskat mängden av övrigt farligt avfall med 29%!

- Övergången till digital röntgen är en av de enskilt största åtgärderna vi gjort för att minska vår miljöpåverkan. Men det är samtidigt bara en del i vårt miljöarbete. Vi arbetar ständigt och målinriktat med att minska även vårt övriga farliga avfall och minska våra utsläpp av växthusgaser för att nämna några exempel, berättar kvalitets- och miljöstrateg Joakim Imberg.

Att minimera användningen av framkallnings- och fixeringsvätskor är inte bara positivt för miljön eftersom kemikalierna även är giftiga för människor. För våra medarbetare innebär det att hanteringen av giftiga ämnen minskar avsevärt.

För mer information om detta samt vårt övriga miljöarbete, kontakta Joakim Imberg, kvalitets- och miljöstrateg, telefon 040-675 00 06, eller mail joakim.imberg@skane.se.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2009). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Folktandvården är en egen förvaltning inom Region Skåne med nästan 1500 anställda och består av kliniker för allmäntandvård, specialisttandvård, sjukhustandvård och ett kansli.

Vi erbjuder tandvård genom hela livet och finns på 58 orter runtom i Skåne. Tillsammans hjälps vi åt att hålla dina tänder friska.

Bifogade filer

PDF-dokument