Skip to main content

E-hälsoföretag skapar nya jobb i Skåne

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2018 09:05 CET

HealthTech Nordic bidrog förra året till att skapa 98 nya jobb i Skåne inom den nya snabbt växande branschen e-hälsa. Målet är att antalet nya jobb ska dubblas redan under 2018.

– Vanligtvis tar det lång tid för nystartade företag att anställa, så att det på så kort tid skapats så många nya jobb är naturligtvis fantastiskt – dessutom i en ny bransch, säger Marianne Larsson, chef för Nya branscher på Innovation Skåne och projektledare för HealthTech Nordic.

HealthTech Nordic är ett projekt som samlar 178 nordiska uppstartsbolag, varav 56 är skånska. Totalt anställer uppstartsbolagen idag fler än 500 personer. Det är Nordens största samling e-hälsoföretag och antalet ökar kontinuerligt. Projektets primära mål är att under en treårsperiod skapa 700 nya jobb i regionen Öresund-Kattegatt-Skagerack genom att bidra till att uppstartsbolagen kan växa och snabbt etablera sig internationellt.

Företagen växer och anställer

Resultatet av projektet så här långt visar att arbetet bidrar till att skapa nya jobb:

  • Totalt nyanställde företagen i projektet 212 personer under 2017, varav 98 i Skåne. Projektets mål för året var 100 nyanställningar. Målet är att antalet nyanställningar ska dubblas 2018 och återigen fördubblas under det sista projektåret 2019.
  • Det totala antalet anställningar i företagen som är del av projektet ökade från 201 i januari 2015 till 524 i december 2017.
  • Mer än en tredjedel, 35 %, av företagen i projektet nyanställde under 2017, en ökning med 7 procentenheter jämfört med året innan.
  • Över hälften, 53 %, av företagen i projektet hade försäljning 2017, en ökning med 7 procentenheter jämfört med året innan och 15 procentenheter jämfört med 2016.

”Vi är världsledande”

Siffrorna visar på en tydlig trend – den nya branschen e-hälsa växer starkt och sätter Norden, och inte minst Skåne, på världskartan.

– Vi är världsledande i Skåne och Norden. Här finns företag med nya hälso- och sjukvårdslösningar som är helt unika och vi ser att flera av de här företagen har stora möjligheter att bli e-hälsomotsvarigheten på Spotify eller Klarna. Det här är inte framtiden, det här händer nu, säger Marianne Larsson.

Att e-hälsobranschen växer skapar inte bara nya arbetstillfällen, utvecklingen innebär i förlängningen också förbättrad sjukvård. De nya digitala lösningarna för hälso- och sjukvården gör vården mer tillgänglig för patienter samtidigt som vårdpersonal får bättre verktyg och därmed kan hjälpa fler patienter.

– HealthTech Nordic är ett av flera exempel på projekt som vi driver med syfte att skapa nya arbetstillfällen i Skåne och bidra till att lösa de behov som finns i Region Skåne. Innovation Skånes mål är att bidra till att skapa 1000 nya jobb i Skåne till och med 2020, säger Joakim Nelson, VD, Innovation Skåne.

För mer information

Erik Sundberg, kommunikatör:  070-982 14 86
erik.sundberg@innovationskane.com

HealthTech Nordic drivs av Innovation Skåne, ett innovationsbolag helägt av Region Skåne, samt Sahlgrenska Science Park, Smile Incubator och Invest in Skåne i Sverige samt Cobis i Danmark och Norway HealthTech. Projektet är delvis finansierat av Interreg-Öresund-Kattegat-Skagerrak, europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer om HealthTech Nordic
Läs mer om
Innovation Skåne

En vanlig dag i Skåne • föds 44 barn. • besöker 9 826 skåningar en läkare. • besöker 14 690 skåningar en annan vårdgivare än läkare. • blir 446 skåningar inskrivna i slutenvården. • flyttar 127 personer till och 82 från Skåne. • blir vi 43 fler skåningar. • är 192 nationaliteter representerade bland skåningarna. • görs 450 000 dagliga resor med Skånetrafikens bussar och tåg.