Skip to main content

Enkelt blodprov visar vilken sorts Parkinson patienten har

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 10:28 CEST

Med ett enkelt blodprov går det att visa om en patient har en genetisk form av Parkinson, och i så fall vilken form det rör sig om.

Det innebär en ny era inom Parkinsonforskningen och flyttar fram positionerna för framtida behandling.

– Det gör att vi kan avgöra vilken typ av Parkinson det handlar om, vilket gör att vi kan skräddarsy behandlingen, ge individualiserad information och tidigt adressera eventuella komplikationer, säger Andreas Puschmann, biträdande överläkare vid SUS och forskare inom Parkinson.

Onsdag den 2 september arrangerar Skånes universitetssjukhus tillsammans med Lunds Universitet och Svenska Parkinsonakademien ett symposium om det aktuella läget inom Parkinsonforskningen. Symposiet riktar sig i första hand till patienter och anhöriga men också en intresserad allmänhet är välkommen.

Aktuell forskningen visar att Parkinson inte är någon enhetlig sjukdom. De genetiska kartläggningar man numera kan göra visar tydligt att det finns flera varianter som skiljer sig åt.

SUS har tagit emot 20 miljoner kronor för forskning inom Parkinson från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare mellan 2007 och 2015. En del av den forskningen redovisas nästa vecka.

Professor Håkan Widner kommer att prata om cellterapi och stamceller vid Parkinson, Doktor Carl Rosenblad beskriver möjligheten av framtida genterapier för Parkinson och Docent Gesine Paul Visse redogör för tillväxtfaktorers betydelse vid sjukdomen.

Också nya läkemedelsbehandlingar vid Parkinson liksom biomarkörer vid Parkinson som ger demens kommer att redovisas. Ett nytt projekt som avser att hjälpa de allra svårast Parkinsonsjuka beskrivs.

http://www.skane.se/Public/OEBsymposium20150902%20(program).pdf

Programmet startar 13.00 och pågår till 17.05

Lokal: Aulan, Skånes Universitetssjukhus i Lund

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Mundt-Petersen
Project coordinator Svenska Parkinsonakademien, SUS 046 -17 27 29

Anna-Lena Boive

Pressansvarig SUS 072-705 75 84

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.