Skip to main content

Enormt intresse när närboende fick tycka till om Arrie strövområde

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 15:58 CET

Pressmeddelande från Miljö- och naturvårdsnämnden i Region Skåne. Lokalen var fylld till bristningsgränsen när Region Skåne på tisdagskvällen bjöd in till diskussion kring utvecklingen av sitt nyaste strövområde i Skåne.
Ett 100-tal intresserade kom för att informera sig och tycka till om Arrie strövområde strax sydost om Malmö.

- Det är glädjande med en sådan stor uppslutning. Vi har haft en konstruktiv diskussion, och många nya idéer och synpunkter som kommit fram, säger en nöjd Gunnar Jönsson, ordförande i Miljö- och naturvårdsnämnden i Region Skåne. Delaktigheten från de närboende är en förutsättning för ett gott fortsatt arbete. Och det har vi verkligen sett prov på här ikväll.

Arries f d grustag ligger vid kommungränsen mellan Malmö, Vellinge och Svedala. Området är vackert kuperat och har förutom en rik flora och ett rikt fågelliv även speciella grodarter och mycket fjärilar. Dessa ska, genom ett långsiktigt utvecklingsprogram, förenas med ett allt större antal besökare som upptäckt området.

Synpunkterna var många om vad som skulle kunna göras i framtiden från praktiska frågor om badplats, vägar, tillgänglighet, fiske och ridstigar till idéer om naturupplevelser för skolbarn, bastuflotte och integrationsprojekt. Förslagen kom från såväl närboende som intresserade föreningar; Malmö orienteringsklubb ville exempelvis göra en karta över området medan föräldraföreningen i Gullviksborg & Hermodsdal bl a arbetar med ett projekt för att göra naturen tillgänglig för dem som är ovana o s v.

Även en viss oro uttrycktes från de närboendes sida när det gällde ökad stökighet i området. Den lokala fiskeklubben städar varje månad bort ett stort antal svarta sopsäckar med kvarlämnat skräp. I och med att Region Skåne nu har köpt området och det fått en tydlig förvaltare, som inte funnits på en tid, ska problemet bättre kunna hållas under kontroll, menade Region Skånes skogs- och naturvårdsförvaltare Anders Ekstrand.

Arbete går nu vidare med möjlighet för de som vill att fortsätta skicka in sina förslag till Region Skåne. Samarbete sker även mellan Region Skåne, Länsstyrelsen och Vellinge, Svedala och Malmö kommuner.

Utvecklingsprogrammet beräknas vara klart i slutet av 2006 efter en remissrunda och ytterligare ett samrådsmöte i höst.

Mer information under www.skane.se/pm/utvecklingsprogram

Kontakter:
Gunnar Jönsson, ordförande i Miljö- och naturvårdsnämnden, Region Skåne, tfn 040-48 20 35, 070-661 05 05
Eerika Olausson, projektledare för utveckling av natur- och rekreationsområden, Region Skåne, tfn 042-17 61 12,
0768-93 01 96