Skip to main content

Entreprenör Skåne 2014 - unga företagare inom kulturella och kreativa näringar

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 14:30 CEST

En designar kläder. En annan brygger öl. En tredje har byggt en plattform för scenkonst och magie-nouvelle i Sverige. Linda, Joacim och Isak tillhör de 40 unga skånska entreprenörer som deltar i nätverket Entreprenör Skåne 2014 och som åkte till Köpenhamn i fredags den 9 maj för att besöka Gehl Architects och företagsinkubatorn KPH för att få ny inspiration och presentera sina företagsidéer för varandra. Det gemensamma temat i år är kulturella och kreativa näringar.

Idén för projektet föddes 2012 på ett seminarium i Almedalen 2012 där miljöministern Lena Ek välkomnade en ung entreprenör från vardera av Skånes 33 kommuner till ett möte för att diskutera hur små entreprenörer kan jobba med globala utmaningar för att skapa tillväxt. 

Efter två initiala träffar i Kristianstad och Malmö träffades 24 entreprenörer i fredags den 9 maj för att åka till Köpenhamn. På morgonen fick nätverket möjlighet att träffa och prata med David Sim, partner och creative direktor på Gehl Architects, och på eftermiddagen genomfördes en workshop med danska entreprenörer på projekthuset KPH. Syftet med dagen var att deltagarna i nätverket skulle lära känna varandra och att få inspiration och tips kring hur små kreativa firmor kan jobba med stora internationella projekt. Dessutom kan de små företagen få draghjälp av varandra och hitta samarbetsformer – många små snabba företag är mer hållbart än få stora långsamma.

Region Skåne driver tillsammans med de skånska kommunerna projektet Entreprenör Skåne, där 32 företag och totalt 40 entreprenörer från 25 kommuner som lämnade in nomineringar valts ut i år.

Deltagarna kommer mötas på olika nätverksträffar och evenemang under 2014, de utbyter erfarenheter och får inspiration kring affärsmöjligheter inom kulturella och kreativa näringar. De kommer även att träffa deltagarna från Entreprenör Skåne 2013 för att utvidga nätverket och få orientering om de stödsystem som finns kring innovationer i Skåne.

Deltagarna i Entreprenör Skåne 2014 illustrerar det breda spektrum av företagare som finns i Skåne. Genom att samla dem och skapa ett nätverk hoppas Region Skåne kunna bidra till utvecklingen av deras företag, men också att lyfta fram dem som inspiration för andra unga entreprenörer. Ta gärna kontakt med någon av de unga skånska entreprenörer som du tycker är intressant.

Du kan läsa mer om Entreprenör Skåne och de deltagande entreprenörerna på Skane.com. Där finns också länkar till deras respektive webbplatser med mer information och kontaktuppgifter.

Till Entreprenör Skåne på Skane.com

Kontaktperson på Region Skåne:
Maren Buchmüller
maren.buchmuller@skane.se
0766-48 65 12

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.