Skip to main content

Ett gemensamt laboratoriesystem för Region Skånes laboratorier

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2012 14:36 CEST

Region Skåne och Software Point har idag tecknat avtal om leverans och införande av ett nytt multidisciplinärt laboratorieinformationssystem (LIMS). Systemet C5 LIMS kommer att användas av samtliga laboratorier inom Labmedicin Skåne och ersätter ett 10-tal befintliga labdatasystem samt ett större antal specialsystem. Laboratorierna i Skåne utför årligen ca 19 miljoner analyser.

Software Point levererar sedan tidigare digitaliserad bildhantering till Klinisk patologi inom Labmedicin Skåne.

-          Införandet av C5 LIMS innebär att vi på ett helt nytt sätt kan fokusera på att optimera och effektivisera våra gemensamma processer, säger Bosse Carlbark, förvaltningschef vid Labmedicin Skåne.

-          Det gemensamma systemet kommer att innebära att patientsäkerheten ytterligare stärks, menar Ulf Johnson, chefläkare vid Labmedicin Skåne.

Jurko Zoric,  som är medicinteknisk chef vid Labmedicin Skåne, framhåller:
-Vi har under ett antal år gjort satsningar på högkvalitativ instrumentering och effektivare automatisering vid våra laboratorier. Med C5 LIMS på plats kan vi bättre dra nytta av genomförda satsningar och får en helhetslösning i den absoluta fronten av den tekniska utvecklingen. C5 LIMS kommer att uppfylla samtliga krav som ställs på moderna system inom ramen för PDL (patientdatalagen) och informationssäkerhet.

Vi räknar också med att kunna sänka våra IT-driftskostnader då vi går in i en enda driftsmiljö som dessutom blir helt webbaserad.

Fördelar med gemensamt LIMS:

  • Minskat underhåll och minskad utvecklings- och supportkostnad
  • Enhetlig hantering av providentitet och provövervakning
  • Bättre utvecklat stöd för uppföljning av verksamhetsprocesser
  • Stöd för införande av gemensamma rutiner

 

Presskontakt
Medicinsk teknisk chef Jurko Zoric 046-17 23 32

 

 

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Labmedicin Skåne består av åtta verksamhetsområden: Arbets- och miljömedicin, Biobank, Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk patologi och Vårdhygien. Labmedicin Skåne är en del av den skånska universitetssjukvården och har därför ett särskilt uppdrag att skapa möjligheter för och bedriva forskning, utveckling och utbildning.