Skip to main content

Fem nya miljoner till utveckling i skånska småföretag

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 15:22 CET

Region Skåne satsar 5 miljoner kronor för att stärka utvecklingen i skånska småföretag. Sedan tidigare delas pengar från Tillväxtverket ut till småföretag för utveckling av varor och tjänster samt för utveckling på nya marknader. 

Pengarna från Tillväxtverket och Region Skåne kan sökas av företag med upp till 49 anställda, och fördelningen hanteras av ett partnerskap bestående av Region Skåne, Almi, Invest in Skåne och IUC Skåne. Syftet med satsningen är att öka konkurrenskraften och i förlängningen få företagen att nyanställa.

– De nya pengarna från Region Skåne gör att fler skånska företag får möjlighet att utveckla sina produkter och satsningar på internationella marknader. Intresset är stort från företagen, så tidigare år har pengarna ofta tagit slut efter halva året, säger David Lindén, enhetschef för affärsutveckling på Region Skåne.

Tillväxtverket har under nio år gett skånska företag möjligheten att söka pengar för utveckling av varor och tjänster och internationaliseringsstöd. 

– Vi vet att sådana här insatser kan åstadkomma en radikal förändring för mindre företag. Och det behövs i den allt hårdnande konkurrensen. Stödet är främst till för att öka hastigheten till marknaden, vilket är en kritisk framgångsfaktor i en lyckad produktlansering. Vi är också oerhört tacksamma för att Region Skåne går in med ytterligare medel för att stötta småföretag med stort potential, säger Johan Olsén, chef för innovation hos Almi Skåne. 

Stödet till företagen delas ut i form av ”affärsutvecklingscheckar”, dels för internationalisering, dels för utveckling av varor och tjänster. De senare gick fram till 2012 under beteckningen PUSS, Produktutveckling i skånska småföretag.

För utveckling av varor och tjänster kan varje företag få ett bidrag upp till 500 000 kronor, för internationalisering 250 000 kronor. Företagen ska själva stå för minst hälften av kostnaden. Företagen får ha högst 49 anställda och ska ha kundintäkter som täcker rörelsekostnaderna, och positivt kassaflöde. Insatsen ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver ordinär produkt respektive affärsutveckling, och bidra till att företaget kan nå en ny målgrupp eller marknad. Utvecklingsarbetet ska ha passerat idéstadiet.

Pengarna ska gå till externa tjänster för att ta fram en säljbar vara eller en tjänst. Det kan handla om konsulttjänster, materialinköp som är nödvändiga för utvecklingsarbetet, prototyper, marknadsundersökningar och projektanställningar kopplade till utvecklingen. Däremot inte till arbetsinsatser eller kompetensutveckling av den egna personalen, patent och ren marknadsföring. 


Exempel på företag som beviljats produktutvecklingsstöd de senaste åren:

 • Xenofilia fick PUSS-medel för sitt projekt Kryddor från Rosengård. Xenofilia.se
  Kontakt: Lena Friblick, lena.friblick@xenofilia.se, 0709-850665.
 • Upptecon fick PUSS-medel 2012 för utveckling av ett nytt värderingssystem för skadereglerare.
  Upptec.se. Grundaren Pontus Hemby har tidigare grundat och utvecklat snabbmatskedjan Pölsemannen och teknikinformationsföretaget Logistep. 
  Kontakt: pontus.hemby@upptec.se, 040-12 66 18.
 • Alien Interactive fick PUSS 2012 för utveckling av ett säljstödssystem. Bizpartengage.com.
  Kontakt: Martin Bråkenhielm, 0705 - 41 09 41. 
 • AGAB Pressautomation (Helsingborg) har fått PUSS i två omgångar för utveckling av nya pressautomationssystem. Agab.se
  Kontakt: Anders Gleerup, 042-32 58 55, anders.gleerup@agab.se.
 • Interdoor tillverkar stål- som glasfiberdörrar av högsta kvalitet. Interdoor.com
  Kontakt: Ulf Pethö, ulf@petho.se 
 • Navigationsteknik fick PUSS-medel 2010 för utveckling av ett nytt förankringssystem för navigationsbojar. Navigationsteknik.se
  Kontakt: Philip Hvetlander, 0707-78 50 44, philip@navigationsteknik.se

Exempel på företag som beviljats stöd för internationalisering (höst 2012)

 • Flexbox (Lomma) fick stöd för en partner- och produktsatsning för att etablera företaget på ett flertal internationella marknader. Flexbox.se.
   Kontakt: Mats Cedermarker, 040-418 445, mats@flexbox.se.
 • Agellis (Lund) utvecklar mätsystem för stål- och smältverk. De fick stöd för att genomföra en satsning på nya marknader främst i Östeuropa. Agellis.com
  Kontakt: Patrik Bloemer, 046-101363, patrik.bloemer@agellis.com.
 • Trädgårdsakademin (Ängelholm) fick stöd för att börja exportera svensk trädgårdsdesign. Trga.se.
  Kontakt: Anette Åkerström, 0709-84 01 87, anette.akerstrom@trga.se.
 • Flexoart (Klippan) fick stöd för en satsning i USA. Flexoart.biz
  Kontakt: Per Bengtsson, 0435-10095, per.bengtsson@flexoart.biz.

För mer information:

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.