Skip to main content

Fler äldre får tryggare vård när hembesöken ökar

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2013 10:15 CEST

Att en läkare från vårdcentralen kommer hem på besök gagnar ofta patienter som är äldre och multisjuka. Lindrigare besvär tas om hand i en trygg miljö, istället för att patienten hamnar på en akutmottagning med lång väntetid.  De planerade hembesöken har ökat kraftigt de senaste åren och därmed har många fått en värdigare vård.

För några år sedan gjordes cirka 35 000 hembesök från vårdcentralerna årligen. 2012 hade det ökat till drygt 50 000 och i år ser det ut att bli mer än 65 000 hembesök.
– Det är en mycket glädjande utveckling. Femklöverns intention är att vården ska vara enkel att ta del av och att vården ska vara nära patienten. Fler hembesök är ett mycket bra exempel på detta, säger Katarina Erlingson (C), regionråd.

Vårdcentraler satsar på hembesök
Akutmottagningens långa väntetid och okända miljö kan vara mycket påfrestande för en patient som redan är svag av ålderdom och i vissa fall flera olika sjukdomstillstånd. Flera vårdcentraler i Skåne hjälper i allt högre utsträckning dessa patienter i hemmet.
– Akuta förvirringstillstånd är inte ovanliga när en skör patient hamnar i en okänd miljö. Man har förstått att patienten i mycket högre utsträckning mår bättre av att få vara hemma, säger Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare på Region Skånes koncernkontor.

Bättre och tryggare vård
Oftast är det sjuksköterskan på det särskilda boende där den äldre bor eller distriktssjuksköterskan i hemsjukvården som bokar hembesöket. Målet är att de planerade hembesöken ska öka ytterligare.
 – Väldigt mycket kan hanteras hemma. Man undviker onödiga akutbesök och inläggningar. På en hel del akutmottagningar minskar den här gruppen jämfört med tidigare, säger Magnus Kåregård.
Att patienten sedan tidigare är känd på vårdcentralen bidrar till både tryggheten och vårdkvalitén.

Lättare planera för den enskilde
Magnus Kåregård understryker att många sjukdomstillstånd naturligtvis måste behandlas på en akutmottagning, men mycket kan klaras av i hemmet efter en medicinsk bedömning. I patientens hem kan man också genomföra en bättre planering av framtida insatser utifrån den enskildes behov och önskemål.
– Och man är aldrig så uppskattad som läkare, som när man kommer hem. Det blir ett bättre möte och en värdigare vård, säger Magnus Kåregård.

Kontaktpersoner

Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare på Region Skånes koncernkontor. Tel: 0705-13 39 28

Katarina Erlingson (C), regionråd. Tel: 044-309 32 28

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.