Skip to main content

Fler patienter med Alzheimers sjukdom bör behandlas med bromsmediciner

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 08:30 CEST

En sänkt kostnad för läkemedel mot Alzheimers sjukdom bör leda till att fler behandlas i framtiden. Det menar Carina Wattmo, biostatistiker och doktor i medicinsk vetenskap vid Minneskliniken på Skånes Universitetssjukhus, SUS.

– Det finns ingen anledning att inte behandla patienterna under förutsättning att de inte får svåra biverkningar, säger hon.

 Den andra generationen bromsmediciner mot Alzheimer sjukdom introduceras 1997. Det finns i dag tre olika så kallade kolinesterashämmare ute på marknaden i Sverige. Trots att de har olika verkningsmekanismer är deras effekt snarlikt. Det konstaterade Carina Wattmo när hon analyserade material från den nationella Alzheimerstudien SATS.

– Det finns inga bevis för att något av de här tre preparaten har bättre effekt än de andra, säger hon.

Beräkningar visar att det i genomsnitt kostar samhället cirka 12 000 kronor per år att ge behandling med dessa bromsmediciner. Den höga kostnaden har bland annat inneburit att det funnits en viss tveksamhet mot att sätta in alla patienter på behandling. Men i dag har patenten för dessa läkemedel gått ut och ersatts av så kallade generiska preparat vilket gör att läkemedelskostnaden sjunker betydligt. Exakt hur kraftig minskning blir är oklart, men Carina Wattmo menar att det nu inte finns några skäl att neka någon patient behandling.

Hon har i sin forskning också visat att alla patientgrupper har effekt av läkemedlen, även de med en avancerad Alzheimers sjukdom.

– Ju tidigare i sjukdomsförloppet behandlingen sätts in desto bättre, men det är lönt att även behandla en sämre patient, säger hon.

Tillgången till billigare läkemedel kan också betyda att fler kommer att behandlas med högre doser.

– Min och andra studier har visat att högre doser ger patienterna möjlighet att klara sin vardag bättre. Det kan innebära att tiden tills de behöver flytta från hemmet till ett särskilt boende förlängs vilket på sikt blir en besparing för samhället, säger Carina Wattmo.

För mer information kontakta Carina Wattmo per telefon 040-33 56 01 eller via mail: carina.wattmo@skane.se

Fakta:

* SATS (Swedish Alzheimer Treatment Study) är en nationell studie. I studien deltar patienter med diagnosen Alzheimers sjukdom från 14 olika minneskliniker runt om i Sverige. Den startade 1997 och avslutades 2011. I studien ingår totalt 1 258 patienter i åldrarna 47 till 88 år. Deltagarnas medelålder är 75 år. Sextiotre procent av dem är kvinnor och trettiosju procent är män.

* Alzheimers (AD) sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och står för cirka sextio procent av alla fall.

* Till de vanligaste biverkningarna av kolinesterashämmare hör gastrointestinala besvär som illamående och kräkningar.

 

Text: Set Mattsson

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.