Skip to main content

Flexibilitet ger ökad tillgänglighet för patienterna

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 08:44 CET

Utvecklande, effektivare och ökad tillgänglighet. Så beskriver sjuksköterskorna på Gastrodagvården Centralsjukhuset Kristianstad det nya samarbetet mellan mottagningens sjuksköterskor och läkare. Ett samarbete som för med sig många fördelar.

Gastrodagvården på Centralsjukhuset Kristianstad har som enda sjukhus i Skåne sjuksköterskebaserade återbesök för patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar. Det innebär att de patienter som är i ett lugnt skede av sin sjukdom får träffa en sjuksköterska istället för en läkare vid sina återbesök. Något som möjliggör en ökad flexibilitet i organisationen och större valmöjligheter för patienterna.

Samarbetet för med sig många fördelar. Utöver ökad flexibilitet bidrar det till att läkarna frigör tid för de mer akut sjuka patienterna och för sjuksköterskorna får arbetet en ny dimension. – Det är väldigt utvecklande för oss sjuksköterskor. Det innebär en annan kontakt med patienterna och de nya arbetsmomenten är kompetenshöjande, säger Karin Johnsson, sjuksköterska på Gastrodagvården.

Samarbetet började i liten skala hösten 2011 och sedan dess har patientantalet ökat stadigt. Patientsäkerheten är som alltid viktig. Efter varje sjuksköterskebesök diskuteras patienten med ansvarig läkare beträffande aktuell medicinering och undersökningar m.m. Då det finns behov av läkarkontakt ordnas detta. – Vi har bara fått positiv respons från våra patienter och vi ser möjligheter att använda oss av sjuksköterskebaserade återbesök för fler patienter, avslutar Karin.

Kontakt

För mer information vänligen kontakta

Karin Johnsson, sjuksköterska Medicinkliniken, Centralsjukhuset Kristianstad,
tele 044-309 10 95


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument