Skip to main content

Följsamheten av basala hygienrutiner på fortsatt hög nivå

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 12:00 CET

Region Skånes vårdpersonal blir bättre på att följa basala hygienrutiner och klädregler inom vården. Sedan första mätningen 2010 har följsamheten ökat med 32 procent.

Idag offentliggör Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) resultatet av den senaste mätningen av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler vid patientnära arbete. Reglerna finns för att minska smittspridning inom vården.

Sedan mätningarna startade har Region Skåne successivt förbättrat följsamheten och trenden fortsätter. Vid den senaste mätningen, i oktober, uppnådde Region Skåne 82 procents följsamhet inom slutenvården; klart över riksgenomsnittets 73 procent. Vid den första mätningen (hösten 2010) noterades 62 procent och vid den förra mätningen i år, i april, uppnåddes 81 procent. Region Skånes vårdpersonal fortsätter således att uppvisa bra resultat.

Färre vårdrelaterade infektioner
Andelen vårdrelaterade infektioner i Region Skåne har minskat från drygt 11 procent sedan mätningarna startade, men har de senaste åren legat på i stort sett oförändrad nivå, cirka 9 procent, vilket följer riksgenomsnittet. Därför är det glädjande att Region Skåne i den senaste mätningen i oktober visar det ännu lägre resultatet 7,9 procent, vilket ligger strax under riksgenomsnittet på 8,7 procent.

Patienter och besökare kan hjälpa till
Region Skåne välkomnar och uppmanar patienter och besökare att bidra till en god hygien. Dels genom att påminna personal när de glömmer, dels genom att själva följa några enkla råd. För inlagda patienter och besökare på sjukhus finns foldern ”Är dina händer rena?”, som Region Skåne tagit fram.

Fullständiga mätningsresultat går att läsa på SKL:s hemsida: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/patientsakerhet/resultat-och-matningar/resultat-vri-och-bhk/vardrelaterade-infektioner-och-basala-hygienrutiner-och-kladregler-hosten-2013

För mer information
Åsa Hallgårde, regional chefläkare. Tel: 040-675 33 43.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.