Skip to main content

Förändring kring forskningsstöd inom habiliteringsområdet

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 15:56 CEST

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår förändringar kring stödet till forskning inom habiliteringsområdet.

Regionstyrelsen beslutade 2007 att avsätta medel för stöd till forskning inom handikappvetenskap med inriktning habilitering. En forskningsplattform bildades då i samverkan med Lunds universitet och Malmö Högskola och finansieras av Region Skåne med 4,2 miljoner kronor årligen till och med 2012. Efter en översyn av forskningsplattformen, som visat på svårigheter att bygga upp ett nytt forskningsområde på kort tid, föreslår nu Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden att ett nytt samarbetsavtal utarbetas med Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning, Harec. Harec är en väletablerad organisation och en samlande kraft för forskare inom funktionshinderområdet. Samtidigt föreslås att samarbetet med Lunds Universitet och Malmö Högskola kring forskningsplattformen ”Handikappvetenskap med inriktning mot habilitering” sägs upp.

- Det tar tid att bygga upp ett nytt forskningsområde. På det här sättet vill vi förenkla processen och se till att en större andel av pengarna går till forskning istället för ledning och administration. Dessutom bidrar vi till och berikar den viktiga forskning som redan bedrivs idag, säger Douglas Roth, ordförande i Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden.

Enligt förslaget kvarstår den nuvarande finansieringen av forskning inom habiliteringsområdet på 4,2 miljoner kronor årligen under 2013 till och med 2016.

Harec ges i uppdrag att årligen utlysa forskningsmedel till projekt ledda av forskare inom framför allt de skånska lärosätena. Utlysningen ska riktas mot projekt som gynnar kunskapsutveckling kring personer med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning.

Beslut kring förändring i stödet till forskningen inom habiliteringsområdet fattas av Regionstyrelsen.

Mer information

Douglas Roth, ordförande i Habiliterings- och Hjälpmedelsnämnden, telefon 0705-48 14 61

Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen är en del av Region Skåne. Vårt uppdrag är att göra livet mera möjligt för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi erbjuder insatser i form av stöd, behandling, träning och hjälpmedel för att underlätta aktivitet och delaktighet.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument