Skip to main content

Första spadtaget för den nya vårdbyggnaden i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2015 10:30 CET

Datum: Måndagen den 7 december
Tid: Klockan 10:00
Plats: Ingång från Södra Vallgatan mellan Olympiahuset och nya projektkontoret

Länk till entré-och områdeskarta

Nu tar vi första spadtaget för den nya vårdbyggnaden på sjukhusområdet i Helsingborg – en milstolpe i den omfattande förnyelsen av området. Medverkar vid evenemanget gör bland andra:

  • Henrik Fritzon (s), Regionstyrelsens ordförande
  • Yvonne Augustin (s), regionråd och ordförande i sjukvårdsnämnden Sund
  • Björn Zackrisson, förvaltningschef Skånevård SUND
  • Helena Skjeld, servicedirektör
  • Jesper Göransson, VD och koncernchef för PEAB

Andra aktiviteter under evenemanget

  • Vi berättar hur vi arbetar med konsten i utvecklingsprojektet
  • Vi visar byggprojektet i 3D
  • Våra projektledare presenterar övriga pågående och kommande byggprojekt på sjukhusområdet


Kort om den nya vårdbyggnaden 

Vårdbyggnaden utgår ifrån patientens behov och har designats efter de krav som Region Skåne har på en modern vårdbyggnad. Byggstarten är en milstolpe i NSH-projektet och utvecklingen av framtidens sjukhus. Byggnaden har som ambition att utnyttja platsens och stadens förutsättningar och kommer på ett logiskt sätt att knytas samman och integreras med den befintliga huvudbyggnaden.

När det nya huset står klart 2019 kommer det att bestå av fyra sammanlänkade kuber med en yta på sammanlagt 36 000 kvm. Byggnaden kommer bland annat att rymma moderna och flexibla lokaler för somatisk öppenvård och dagvård, vuxenpsykiatrisk öppenvård, dagvård och heldygnsvård samt lokaler för serviceverksamhet och ett nytt produktionskök.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.