Skip to main content

Förtroendevalda möter skåningar även i sommar

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 09:00 CEST

Vad lägger skåningarna i begreppet livskvalitet och vad bidrar till detta? Hur upplever du som medborgare tillgängligheten till kulturutbudet och hur kan det göras mer tillgängligt för alla?

Förtroendevalda från Region Skåne deltar traditionsenligt även i sommar i olika arrangemang på marknader och festivaler runt om i Skåne. De finns på plats för att samtala med skåningarna om frågor som rör deras vardag.

-Sommarens teman för dialog rör upplevelsen av livskvalitet samt kulturlivet och vad som därigenom bidrar till ett bättre välmående, säger Bo Thunell (MP), ordförande i beredningen för medborgardialog i nordöstra Skåne.

- Dessutom vill vi gärna samtala med skåningarna om tillgängligheten till kulturutbudet och vad som i praktiken kan underlätta för dig att delta i kulturlivet, säger Ida-Therese Högfeldt (S), 2:e vice ordförande i beredningen för medborgardialog i sydvästra Skåne.

Beredningarna för medborgardialog besöker Nordea Masters PGA i Bara
I år prövar beredningarna en ny arena och finns på plats när PGA-golftävlingen Nordea Masters avgörs i Bara den 29 maj-1 juni. Till golfbanan väntas närmare 150 000 besökare, flertalet av dem är skåningar.

Beredningen i Nordvästra Skåne besöker Barnens dag i Helsingborg och Torparedagar i Åstorp
Barnens dag är ett evenemang som lockar framförallt barnfamiljer. Det är också en ny arena som besöks av beredningen i nordvästra Skåne den 14-15 juni. Torparedagarna är en uppskattad marknad som beredningen i nordvästra Skåne deltar i den 28-29 juni.

Beredningen i Nordöstra Skåne besöker Hamnfesten i Åhus och Hästveda marknad
Hamnfesten i Åhus är ett återkommande evenemang men också en ny arena för beredningen i nordöstra Skåne som besöker hamnfesten den 26-27 juni. Hästveda är sedan flera år en mycket välbesökt marknad. Beredningen i nordöstra Skåne besöker marknaden den 9-10 juli.

Beredningen i Sydöstra Skåne besöker Skånsk mat i Smyge och Krämarmarknaden i Simrishamn
Skånsk mat i Smyge är ett årligen återkommande arrangemang på Köpmansgården i Smygehuk. Beredningen i sydöstra Skåne besöker marknaden i Smyge den 5-6 juli. Med god erfarenhet sedan i fjol besöker beredningen i sydöstra Skåne också Krämarmarknaden i Simrishamn den 24-26 juli.

Beredningen i Sydvästra Skåne besöker Malmöfestivalen
Malmöfestivalen är ett stort arrangemang som årligen under åtta dagar i augusti lockar 1,4 miljoner besökare från hela Öresundsregionen. Festivalen pågår den 15-22 augusti.

För mer information kontakta:

Bo Thunell, ordförande i beredningen för medborgardialog i nordöstra Skåne, tfn: 044-309 32 85,
0705-34 43 45
Marie Holmstedt, ordförande i beredningen för medborgardialog i nordvästra Skåne, tfn: 0725-19 21 33 Rickard Wendel, ordförande i beredningen för medborgardialog i sydvästra Skåne, tfn: 070-375 17 30
Karin Olsson Lindström, ordförande i beredningen för medborgardialog i sydöstra Skåne,
tfn: 0705-13 34 04
Johan Lidmark, enhetschef vid enheten för demokratiutveckling, Region Skåne, tfn: 044-309 30 62


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.