Skip to main content

Förväxlat blod Lex Maria anmäls

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2012 09:21 CEST

Skånes universitetssjukhus Lex Maria anmäler ett fall när en patient fick blod avsett för en annan patient. Patienten fick inga komplikationer.

Den äldre mannen las in akut på sjukhuset. Vid undersökningen fanns man att han bland annat led av lågt blodvärde. Han fick blodtransfusion vid två tillfällen komplikationsfritt under några dagar..
Vid det tredje tillfället fick han transfusion med fel blodgrupp. Efter två minuter upptäcktes att fel blod gavs. Han fick inga komplikationer men fick stanna kvar på sjukhuset för kontroll ytterligare en tid.
Det inträffade har tidigare Lex Maria anmälts av Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Labmedicin Skåne.

Förbättra
Medarbetarna på Skånes universitetssjukhus arbetar ständigt för att förbättra patientsäkerheten och kvaliteten i sjukvården. Avvikelserapporter som kan leda till en Lex Maria-anmälan är ett av många sätt att stärka patientsäkerheten. Genom att ta lärdom om vad som hänt blir det möjligt att arbeta bättre och annorlunda.
Vid en Lex Maria-anmälan gör vår tillsynsmyndighet, Socialstyrelsen, en utredning av händelsen.

Kontaktperson
Chefläkare Irene Jakobsson
Telefon 040 33 32 55