Skip to main content

Folktandvården rullar in på Regionfullmäktige

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2012 11:22 CEST

I samband med Regionfullmäktige den 8 maj kommer Folktandvården Skåne att visa upp sin mobila tandvårdsenhet samt en mobil tandläkarstol.

I Folktandvården Skåne finns en mobil enhet av husvagnsmodell. Denna används på ett par orter i Skåne som ett komplement till den ordinarie verksamheten, främst vid undersökning av skolbarn. Husvagnen är som en rullande klinik och är utrustad med behandlingsrum, steril och ett kombinerat väntrum/personalutrymme.

Husvagnen samt den mobila tandläkarstolen kommer att placeras i anslutning till Skånehuset i Kristianstad för visning den 8 maj mellan kl. 9.00-15.00. Den mobila enheten kommer under denna tid att vara fullt utrustad och bemannad på samma sätt som vid vanlig drift.

Besök oss gärna vid den mobila enheten för att få veta mer! Tandvårdschef Helena Ozolins kommer att finnas på plats för att besvara eventuella frågor.

För mer information, pressansvarig Ulrika Widell, telefon: 040-675 31 03, e-post: ulrika.widell@skane.se

Folktandvården är en egen förvaltning inom Region Skåne med drygt 1400 anställda och består av kliniker för allmäntandvård, specialisttandvård, sjukhustandvård och ett kansli.
Folktandvården Skåne har 75 allmäntandvårdskliniker och 4 specialistcentra på 58 orter i Skåne och på dem tar vi emot cirka 472 000 patienter varje år. Det är nästan hälften av Skånes befolkning. Drygt 80 procent av alla barn och ungdomar (3-19 år) och ca 30 procent av alla vuxna väljer att få sin tandvård hos oss på Folktandvården.