Skip to main content

Folktandvården Skåne byter driftsform och blir aktiebolag vid årsskiftet

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 15:32 CEST

Idag måndag den 17 juni har Regionfullmäktige fattat beslut om att bolagisera Folktandvården Skåne. Det innebär att verksamheten från och med 1 januari 2014 kommer att drivas som ett helägt aktiebolag. Stefan Sallerfors har utsetts till  styrelseordförande i det nya bolaget.

 – Som helägt aktiebolag i Region Skåne får Folktandvården Skåne kortare beslutsvägar och större frihet. Det gör det enklare för Region Skåne att behandla alla utförare likvärdigt och möjliggör konkurrens med privata tandvårdskliniker på lika villkor. Det kommer att leda till bättre tillgänglighet och kvalitet för skåningarna, säger Pia Kinhult (M), regionstyrelsens ordförande.

Som eget bolag kommer Folktandvården Skåne att ha fortsatt fokus på förebyggande tandvård för att förbättra munhälsan för alla invånare i Skåne. Bolaget kommer precis som nu att bedriva allmäntandvård och specialisttandvård. Idag har Folktandvården Skåne 1 400 anställda på 66 allmäntandvårdskliniker på 44 orter, samt 4 centrum för specialisttandvård i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö.

Ordförande med bred bakgrund
Stefan Sallerfors har utsetts till styrelseordförande i det nya bolaget. Han har tidigare arbetat i Region Skåne bland annat som vd för Helsingborgs lasarett. Han har även arbetat som vd för GE Medical Systems, varit forskningschef för Länsförsäkringar samt fungerat som rådgivare för olika organisationer samt små och stora bolag.

– Att få uppdraget som ordförande i det som ska bli Folktandvården Skåne AB, är hedrande och mycket stimulerande, eftersom det är i denna tidiga fas av bolagiseringen som man kan skapa förutsättningar för ett framtida välfungerande företag på en konkurrensutsatt marknad, säger Stefan Sallerfors.

– Stefan Sallerfors har erfarenhet av att leda både landstingsverksamhet och privat verksamhet, och att behärska dessa olika verksamhetstyper kommer vara till stor nytta i det här uppdraget. Att Stefan Sallerfors är djupt förankrad i Skåne är ytterligare en fördel, säger Pia Kinhult.


Förutom ordföranden kommer det nya bolagets styrelse att bestå av fyra ledamöter. Två av dessa utsågs av regionfullmäktige under måndagen; Daniel Hedén (S) och Franziska Larsson (S). Övriga två ledamöter utses under hösten.

För mer information:

Stefan Sallerfors, styrelseordf Folktandvården Skåne AB, tel:0705-90 70 80

Pia Kinhult (M), ordf regionstyrelsen, tel 044-309 30 52 (nås via pressekreterare Johan Folin)


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.