Skip to main content

Forskning och behandling av folksjukdomar prisas

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 12:09 CEST

Tre framgångsrika kliniker vid Skånes universitetssjukhus har tilldelats utmärkelsen Skåne Centre of Excellence – in Health. Klinikerna arbetar med att behandla och forska inom folksjukdomarna diabetes, demens och kranskärlssjukdomar.

Region Skåne har inrättat priset Skåne Centre of Excellence – in Health för att stödja och främja miljöer inom hälso- och sjukvården som befinner sig i absolut toppklass inom klinisk verksamhet, forskning, utveckling.

Priset är helt nytt och delas ut för första gången 2014. De tre kliniker som får utmärkelsen 2014 är minneskliniken, kranskärlssektionen och sektion diabetologi, alla tre vid Skånes universitetssjukhus i Malmö-Lund. Tillsammans behandlar klinikerna 12 000 patienter varje år. 

– Syftet med den här utmärkelsen är att uppmärksamma det arbete som görs inom Region Skåne som ligger i framkant och ger ny kunskap. Priset ska premiera framgångsrikt arbete så att fler bidrar till ökad kvalitet, säger Pia Kinhult (M), regionstyrelsens ordförande som under torsdagen delade ut priset.

Betydelsefullt arbete för stora patientgrupper

– I år har vi valt att belöna kliniker som arbetar med breda folksjukdomar men som inte alltid fått den uppmärksamhet som de förtjänar. Klinikerna arbetar med stora patientgrupper och för dessa är det väldigt betydelsefullt när nya rön, tekniker och behandlingsformer införs.

Utmärkelsen får de tre premierade klinikerna behålla under fyra år. Förutom äran belönas varje klinik med en prissumma om 1 miljon kronor per år att använda i sitt fortsatta arbete.

Faktaunderlag om respektive belönad klinik  tillsammans med kontaktuppgifter bifogas. 

Mer information och kommentarer:

Pia Kinhult (M), regionstyrelsens ordförande, Region Skåne, genom pressekreterare Johan Folin, 0721-99 83 85

Hannie Lundgren, juryns ordförande och forskningschef, Region Skåne, 0768-87 15 54

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.