Skip to main content

Från idé till handling - att ta tillvara det lokala engagemanget

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 09:46 CEST

Pressinbjudan från Näringslivsutveckling i Skåne. Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne inbjuder till seminarium om eldsjälar, om lokala initiativ och om samverkan med kommuner och region.

Drygt 4000 lokala utvecklingsgrupper i Sverige – byalag, kooperativ, intresseföreningar – arbetar tillsammans för bygdens och för samhällets utveckling. Dessa framtidsbyggare skapar viktigt socialt kapital som ger bränsle till lokal utveckling och entreprenöriell verksamhet. Men för att det ska bli riktigt lyckosamt krävs det också ett brobyggande mellan den lokala nivån (grupperna) och kommunerna och regionen/länet.

Vilken roll spelar de lokala grupperna för tillväxten i Skåne?
Hur kan kommunerna ta tillvara det lokala engagemanget och kraften?
Hur kan man främja det lokala engagemanget och initiativet i samhället?
– Dessa frågor kommer vi att arbeta med i en utvecklingsprocess under eftermiddagen, berättar projektledaren Viia Delvéus. Vi vill att seminariet ska bli en mötesplats för kvinnor och män med intresse och engagemang för lokal utveckling. Vi hoppas också att seminariet ska ge goda uppslag och idéer, som vi alla på olika sätt ska kunna arbeta vidare med för en positiv utveckling och ett gott liv i Skåne.

– Man måste inse att kommunerna har ett stort ansvar för de lokala utvecklingsgrupperna, menar Ulf Nilsson, ordförande i Länsbygderådet SLUG i Skåne. Detta kräver en ökad kontakt och samsyn mellan den regional, kommunala och lokala nivån.

Pressen inbjuds härmed till seminariet Från idé till handling – att ta tillvara det lokala engagemanget.

Var: Medborgarhuset, Södergatan 29 i Eslöv.
När: Måndagen den 17 oktober, kl 13 – 16.30

Anmälan: Till Bodil Nilsson, Regionalt Resurscentrum för kvinnor i Skåne, Region Skåne, 040-35 92 11, 0705-45 92 11 eller e-post bodil.c.nilsson@skane.se.

Seminariet är en del i projektet Från idé till handling, som är en utbildning för eldsjälar och lokala utvecklingsaktörer, som har föreningsuppdrag och vill utveckla sig själva, sin förening och sin bygd i såväl stads- som landsbygd.

Projektet är ett samarbete mellan Regionalt ResursCentrum för kvinnor, KoopUtveckling Skåne, ResursCentrat FemNet i Oxie, Länsbygderådet SLUG, LRF och Studieförbundet Vuxenskolan. Finansiärer är Region Skåne och Nutek.

För ytterligare information kontakta:
Bodil Nilsson, Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne, Region Skåne, tel 040-35 92 11 eller e-post bodil.c.nilsson@skane.se
Projektledare Viia Delvéus, tel 040-54 55 55 eller e-post femnet@telia.com
Länsbygderådets SLUGs ordförande Ulf Nilsson, tel 070-330 55 65

Webbplats för Näringslivsutveckling i Skåne
http://www.skane.se/default.aspx?id=55752