Skip to main content

Framtidens gränslösa vård i fokus på EU-event i Malmö

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 09:00 CET

Idag anordnas konferensen Framtidens gränslösa vård. Utgångspunkten är patientrörlighetsdirektivet som klargör patientens rättigheter vid gränsöverskridande vård inom EU/ESS-länder. Senast den 25 oktober 2013 kommer patientrörlighetsdirektivet vara en del av svensk lagstiftning.

Region Skåne har redan nu påbörjat arbetet med att anpassa sig efter patientrörlighetsdirektivet. Region Skåne har även som målsättning att information om hur vård i andra EU/ESS-länder fungerar ska vara lättillgängligt för regionens medborgare, samt att medborgare från andra EU/ESS-länder enkelt ska kunna ta del av information om vård i Region Skåne.

 - Införandet av patientrörlighetsdirektivet skapar möjligheter som Region Skåne ska ta tillvara på, även om det givetvis också medför utmaningar och konsekvenser, säger Carl Johan Sonesson, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Under dagens konferens kommer bakgrunden till samt syftet med patientrörlighetsdirektivet att belysas. Regionstyrelsens ordförande, Pia Kinhult, kommer att tala om de spännande projekten som pågår i Öresundsregionen.

- Projekten Reprosund och Migrationsskola för demensvården i Öresundsregionen är utmärkta exempel som hjälper oss att utbyta värdefull kunskap mellan Skåne och Danmark, säger Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande.

Med tanke på patientrörlighetsdirektivet finns nu möjlighet att kunna växla upp den gränsregionala forskningen och erfarenhetsutbytet med Region Hovedstaden och eventuellt andra parter inom EU. Vidare har Region Skåne goda möjligheter att ta del av erfarenheter från medlemsländer i EU som har en längre tradition av patientrörlighet genom de nätverk regionen är medlem i, samt genom de kontakter Region Skånes Brysselkontor, Skåne European Office, erbjuder.

För mer information:

Maria Antonsson-Anderberg, enheten för interregional samarbete, Region Skåne, tfn 040-675 32 22

Maria Lindbom, enheten för interregional samarbete, Region Skåne, tfn 040-675 32 30

Mikaela Nordenfelt, Skåne European Office, tfn +32 473 921 694

Oscar Larsson, kommunikatör, Region Skåne, tfn 044-309 30 65

För mer information om Region Skånes EU-arbete: www.skane.se/eu

Framtidens gränslösa vård är ett samarbete mellan Region Skåne och Norrbottens läns landsting och ett av två Local event som regionen deltar i samband med Open Days 2011.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.