Skip to main content

Fullödig agenda på Kulturnämndens sammanträde den 27 okt

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 10:17 CEST

Pressinformation från Kultur Skåne: Agenda inför Kulturnämndens sammanträde 27 oktober
Den 27 oktober fattar Region Skånes kulturnämnd beslut om årets mottagare av Region Skånes kulturpris samt stipendier. Offentliggörandet och utdel-ningen sker vid Rantafej, som följer efter sammanträdet. Separat inbjudan till presskonferens och Rantafej skickades till media den 21 okt. Ärendelistan och bilagor ligger på Kultur Skånes hemsida, länk finns nedan.

Övriga huvudsakliga ärenden
- Region Skånes kortfilmspris
Nämnden föreslås besluta om inrättandet av ett Region Skånes kortfilmspris. Finansiering ska ske via nämnden och utdelning i samband med BUFF.
Kulturnämndens budget 2006
Under förutsättning att statsbidraget blir i enlighet med förslaget i regeringens budgetproposition föreslås nämnden fördela 151 057 kr ur kulturpåsen samt 131 493 kr i regionala bidrag.

- Produktionsstöd till Teater Kapija
Beviljan föreslås av produktionsstöd à 300 000 kr till Teater Kapijas projekt Mitropa. Projektet går ut på att etablera kontakt med teatrar och kulturarbe-tare i Östeuropa. En teaterföreställning ska produceras och långsiktigt avses internationella gästspel i Abbekås.


- Ny form av grupp för musei- och kulturarvsfrågor
Arbetsgruppen som tillsattes i fjol för att utvärdera musei- och kulturarvsom-rådet föreslås upplösas och ersättas med en ledningsgrupp med cheferna för Skånes tre regionala museer, representanter för Region Skånes kulturnämnd samt tjänstemän från Kultur Skåne. Komplexiteten på området visar nämligen på behov av en närmare kontakt mellan museiledning och kulturnämnd.

För mer information, kontakta informatör Camilla Greiff,
tel 0702-14 03 63 eller e-post camilla.greiff@skane.se

Länkar:

Kultur Skånes hemsida
http://www.skane.se/kultur