Skip to main content

Fungerar allergitest i indisk tropisk hetta?

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 09:03 CET

Kan lapptest mot allergi fungera i tropikerna?
Hur kan man minska de invalidiserande eksemen hos indiska cementarbetare?
Vilka risker löper Indiens textilarbetare att bli skadad för livet av färgerna?

Det är några frågor som kan få svar i ett samarbetsprojekt mellan yrkesdermatologiska avdelningen på Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus och universitetssjukhus i indiska Mumbai och New Delhi.
-         Samarbetet inleds med ett internat till våren 2013, berättar professorMagnus Bruze.
Han har sedan tidigare samarbete med forskare i Indien.

Kromförbud
Han tar som exempel på samprojekt problemen med krom i cement som förekommer i Indien, men som är förbjudet inom EU.
-         Många indiska byggnadsarbetare drabbas av livslångt invalidiserande eksem. Hur ska vi hítta en lösning som minskar risken för dem att bli sjuka.

Färger
Ett annat är de många färger som används exempelvis för att färga kläder. Indien är en stor producent av tyg.
-         Färgerna är ett problem för textilarbetarna och kan också vara det för konsumenterna när de når Europa.

Växt
Ett tredje möjligt projekt är Parthenium, en växt som kom till Indien på 1950-talet som ogräs och vållar svåra eksem hos lantbruksarbetarna. Ett fjärde är de lapptest som används i Europa.
-         Kartorna med allergilappar täcker hela ryggen och bärs två dygn, inte helt lätt att klara av i tropisk värme.
Samarbetet stöds ekonomiskt av FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. På engelska Swedish Council for Working Life and Social Research

De medverkande indiska deltagarna är: Professor Kaushal Verma, Department of Dermatology and Venereology, All India Institute of Medical Science,New Delhi , professor Hemangi Jerajani, Department of Dermatology,LTMMedicalCollege & LTMGeneralHospital, Sion, Mumbai

Magnus Bruze är professor vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.
Han söks via telefon 040-33 17 60    
magnus.bruze@skane.se

 

 utsänt av

Hans-Göran Boklund
Tel 040 33 33 01

 

 

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.