Skip to main content

Glasögonbidrag för barn och unga välkomnas

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 15:12 CEST

Region Skånes Habiliterings- och hjälpmedelsnämnd ställer sig positiv till förslaget att bidrag ska lämnas för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga 8-19 år.

Socialdepartementet föreslår en ändring i hälso- och sjukvårdslagen om att bidrag ska lämnas för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga. Syftet är att varje barn, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, ges de bästa förutsättningarna för att kunna delta på egna villkor såväl i skolan som på fritiden.

– Vi ställer oss i stort bakom förslaget men anser att ett förtydligande behövs avseende vilka kostnader bidraget ska täcka. Gäller bidraget enbart kostnaden för glasögonglas eller linser, eller ska det även inkludera kostnader för båge, behandling av glas och synundersökning, säger Ewa Pihl Krabbe (S), ordförande i Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden.

Fakta

Region Skånes glasögonbidrag idag

I Region Skåne får barn under 8 år som behöver glasögon ett bidrag på 500 kronor för enkelslipade glasögon och 1 000 kronor vid behov av flerstyrkeglas. För att få bidraget krävs en remiss från ögonläkare. Barn och ungdomar över 8 år får idag inget bidrag för standardglasögon.

Socialdepartementets förslag

I promemoria Ds 2015:28 ges förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) om att bidrag ska lämnas för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga. I dag råder det stora skillnader i landstingens bidragsgivning för glasögon till barn och unga. Alla landsting ger bidrag till standardglasögon eller kontaktlinser efter recept av ögonläkare till barn i åldern 0–7 år. Det är däremot bara ett fåtal landsting som ger bidrag för standardglasögon till barn och unga över 8 år och subventionsgraden varierar.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

För fler kommentarer kontakta

Ewa Pihl Krabbe (S), ordförande Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Telefon 0705-17 37 47

För mer information kontakta

Karin Wuttke, Planerings- och utvecklingsstrateg, division Habilitering och Hjälpmedel
Telefon: 044-309 41 03

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.