Skip to main content

God vård av äldre och förbättrad patientsäkerhet belönas

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 17:38 CET

Regeringen har fattat två beslut som tillsammans ger Region Skåne drygt 107 miljoner kronor. Dels handlar det om pengar som delas ut för god vård av äldre, dels om pengar för förbättrad patientsäkerhet.

I måndags fattade regeringen beslut om att dela ut medel till landstingen för förbättrad patientsäkerhet. Nästan 78 miljoner gick till Region Skåne. Summan baseras på förbättringar inom olika områden, som antal överbeläggningar, trycksår och antibiotikaanvändning. Inom området basala hygienrutiner och klädregler, utmärker sig Region Skåne särskilt.

- Det gläder mig att vår personal vet vikten av att använda rätt klädsel och följa de hygienrutiner som är uppsatta. Att Region Skåne belönas ekonomiskt för detta, är egentligen inte den största vinsten. Det är istället att säkerheten höjs för våra patienter genom minskad smittspridning, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Region Skåne tilldelas också 29,7 miljoner kronor av de prestationsmedel som delas ut för goda insatser inom vården av äldre. Det beslutade regeringen på torsdagen. Även här baseras summan på hur väl landsting och kommuner presterar.

- Vi har lyckats särskilt bra inom området läkemedel. Eftersom förskrivningen av antibiotika i Skåne är bland den högsta i landet är det speciellt glädjande att trenden nu visar en klar minskning, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

En av anledningarna till de goda resultaten inom vården av äldre, är det arbetssätt där sjukvård, primärvård och kommuner jobbar sammanhållet kring de äldre. Även de skånska kommunerna får del av medlen, pengar som ska användas till att ytterligare förbättre vården av äldre.

Kontakt: Carl Johan Sonesson (M), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Tel: 0705-08 32 33

Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne. Tel: 044-309 33 91


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.