Skip to main content

Gränshinder hämmar arbetsmarknaden i Öresundsregionen

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 13:34 CET

Pressmeddelande från regionala utvecklingsledningen
Många tvekar inför att ta arbete på andra sidan Öresund. Blir man blir långtidssjuk eller uppsagd under sjukdom/föräldraledighet riskerar man att hamna utanför socialförsäkringssystemen i båda länderna. Denna otrygghet försvårar integreringen av arbetsmarknaden i Öresundsregionen.

Detta är en av de frågeställningar som lyfts när politiker och tjänstemän från Skåne fredagen den 17 mars 2006 träffar Berit Andnor, minister med ansvar för nordiska samordningsfrågor, vid Öresundsdelegationen i Stockholm. Syftet är att diskutera kvarstående gränshinder och möjligheter till lösningar för en gemensam arbetsmarknad i Öresundsregionen.

― Vi har utifrån vår regionala horisont uppmärksammat att det ännu finns många hinder kvar för att vi skall uppnå en fullt ut integrerad Öresundsregion. Vi vill göra regeringen uppmärksammad på de problem som finns, och som i flera fall handlar om skillnader i arbetslivet som får mycket påtagliga effekter för den enskilde. Vi vill att Berit Andnor och regeringen gör vad de kan för att vi skall få en mer integrerad arbetsmarknad, säger Uno Aldegren, ordförande i Öresundskomiteen och ordförande i regionstyrelsen i Region Skåne.

Bruttolista över kvarvarande barriärer
En rad Öresundsaktörer* har under hösten 2005 inventerat kvarstående gränshinder i Öresundsregionen. Inventeringen har resulterat i en ”Bruttolista” över kvarvarande barriärer. Kvarstående gränshinder på arbetsmarknadsområdet, som kommer att ställas i fokus under fredagens möte är följande:

*
Socialförsäkring – risk att hamna utanför trygghetssystemen
*
A-kassa – regelverk och olika tolkningar försvårar deltids- och timanställningar mm
*
Arbetsmarknadsåtgärder - arbetslösa kan inte ta praktikplats på andra sidan Öresund
*
Arbetsgivaravgifter – merkostnad vid arbete i båda länderna

För ytterligare kommentarer, kontakta:
Uno Aldegren, regionstyrelsens ordförande Region Skåne
mobil 070-582 32 34

Eskil Mårtensson, utvecklare, Regionala Utvecklingsledningen
telefon 044 – 309 34 12, 070-319 34 12

Fakta om Öresundsdelegationen
Öresundsdelegationen är ett forum för diskussion mellan svenska regeringen och skånska politiker kring olika harmoniseringsfrågor vad gäller Öresundsintegrationen. Öresundsdelegationen är tillsatt av regeringen, och leds av ministern med ansvar för nordiska samordningsfrågor, Berit Andnor. Från Skåne deltar representanter från Öresundskomiteens skånska medlemmar.


* Bakom inventeringen av kvarstående gränshinder i Öresundsregionen står Øresundskomiteen, Öresunddirekt Malmö och Region Skåne i dialog med en rad Öresundsaktörer.