Skip to main content

Hälsofrämjande vårdmiljöer Skåne ligger långt framme

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 09:28 CET

Region Skånes fina byggnader och miljöer spelar en stor roll när konferensen Hälsofrämjande vårdmiljöer ordnas i Malmö. Det är första konferensen inom detta område som arrangeras.

Det görs gemensamt av Forum vårdbyggnad och Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer.
Akut- och infektionshuset på Skånes universitetssjukhus i Malmö kommer att presenteras. Den moderna Kvinnokliniken lyfts fram som ett bra exempel på hur man har skapat en miljö som både främjar hälsan och en god vård och ett gott omhändertagande.

Ängelholm
Hälsostaden Ängelholm presenteras och konstens betydelse för hälsa och vård tas upp i flera föreläsningar.
Ett syfte med konferensen är att visa på hus och byggnaders betydelse för välbefinnande, hälsa och tillfrisknande.

Vilka är vi?
Forum vårdbyggnad är en ideell förening som erbjuder ett nätverk för dem som arbetar med utformning av vård- och omsorgslokaler. För mer information se: www.vardbyggnad.se .Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) är del av ett internationellt nätverk för en mer hälsoorienterad sjukvård.
För mer information se: www.natverket-hfs.se
Regionservice inom Region Skåne är en av arrangörerna. Malmö stad medverkar och presenterar sitt arbete för en hälsofrämjande stad.

Studiebesök
-
De studiebesök som ordnas i akut- och infektionshuset, och på kvinnokliniken i Malmö är oerhört populära. Antalet deltagare är begränsat och detta har gjort att vi har kö på intresserade som vill besöka lokalerna fysiskt, berättar Sven Montan, läkare och en av de ansvariga för arrangemanget.

Vårdarkitektur
Cirka 300 deltagare från hela landet och de nordiska grannländerna har anmält sitt intresse. Konferensen vänder sig till vårdpersonal, planerare, byggare, arkitekter.
Flera av föredragshållarna kommer från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. En av dessa är professor Roger Ulrich som anlitades som visionär när akut- och infektionshuset planerades i Malmö.
Internationell och nationell forskning och utbildning om vårdmiljöns betydelse för hälsa och återhämtning presenteras.

Media välkomna
Representanter för media är välkomna att delta i hela eller delar av programmet.
Konferensen hålls den 16-17 november i Jubileumsaulan, ingång 59, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Program finns att ladda ner från Forum vårdbyggnad och HFS webbplatser www.vardbyggnad.se respektive www.natverket-hfs.se

Kontaktperson: HFS
Sven Montán
Region Skåne
Tel: 0708-38 82 43

Kontaktperson: Forum Vårdbyggnad
Elisabeth Andersson, Regionservice
Tel: 0768-87 18 53