Skip to main content

Hässleholms sjukhusorganisation arrangerar ehealth-konferens - ICT for Health, 7 – 9 november, med deltagare från hela Östersjöregionen

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2011 14:30 CET

Hässleholms sjukhusorganisation arrangerar ehealth-konferens – ICT for Health med deltagare från hela Östersjöregionen. Konferensen äger rum under tre dagar och är till största delen förlagd till Hotell Statt i Hässleholm.

 ICT for Health – Information Communication Technology

eHälsa innebär informations- och kommunikationsteknik med verktyg och tjänster för hälsa. Oavsett om eHälsa används inom vården av sjukvårdspersonal, eller i hemmet direkt av patienter, spelar det en viktig roll för att förbättra EU-medborgarnas hälsa.

ICT för hälsa - stärker den sociala kapaciteten för användning av e-hälsoteknik inom ramen för den åldrande befolkningen.

Mål
Medborgare med kroniska sjukdomar och sjukvårdspersonal inom projektets deltagande länder i Östersjöregionen har den sociala förmågan, kunskapen och acceptansen för att använda e-hälsoteknik i förebyggande och behandlande syfte senast år 2012.

Viktiga budskap
En bättre och större acceptans av informations- och kommunikationsteknik är centralt för att säkra framtida utveckling av hälso- och sjukvården inom Östersjöregionen.

ICT för hälsa visar att e-hälsa är ett användarvänligt, säkert och kostnadseffektivt sätt att förbättra livskvaliteten för den åldrande befolkningen.

ICT för hälsa visar hur man effektivt ökar acceptansen av e-hälsa hos medborgare, patienter, vårdpersonal och beslutsfattare.

ICT för hälsa visar hur IT-lösningar ger medborgare och patienter möjlighet att ta mer ansvar för sin egen hälsa. 

Aktiviteter
Strategier för att öka acceptansen och kapaciteten hos medborgare och sjukvårdspersonal när det gäller att använda eHälsa teknik

Ge medborgare med kronisk hjärtsjukdom möjlighet till livslångt lärande och självövervakning.

Utbildning för vårdpersonal och medborgare med kroniska sjukdomar att använda eHälsa teknik

Ge mobila medborgare med kroniska sjukdomar möjlighet att själva dokumentera hälsouppgifter i en flerspråkig personlig hälsoportal.

Pressen inbjudes till presskonferens på Hotell Statt tisdagen den 8 november kl 13.00.
Värd för konferensen: Överläkare Stefan Lamme

Kontaktperson: Stabschef Eva Tallroth, 0451- 29 87 33

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.