Skip to main content

Helsingborgs lasarett Lex Maria anmäler ett händelseförlopp där en kvinna dog efter svampförgiftning

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 14:27 CEST

En 50-årig asiatisk kvinna på besök hos sin dotter söker akut pga illamående, kräkningar och diarréer kl. 06. Hon har dagen innan plockat svamp och gjort en soppa som bara hon ätit vid 14-tiden. På akutmottagningen möter hon enligt gällande rutin en sjuksköterska som gör en första bedömning. I samråd med patient och anhörig överenskommes att avvakta i hemmet några timmar. Patienten blir således inte avvisad. .
Patienten återkommer senare på förmiddagen. Man konstaterar då att patienten ätit lömsk flugsvamp och kontakt tas med Giftinformationscentralen. Patienten behandlas därefter på intensivvårdsavdelningen. Flugsvampsgiftet, amatoxin, angriper levern och patientens leverskada blev så allvarlig att hon transporterades till Sahlgrenska sjukhuset för eventuell levertransplantation vilket inte blev möjligt. Patienten avled efter en vecka.
Sjukhuset har påbörjat en noggrann analys av händelsen. Denna anmälan görs för att få en utomstående bedömning av denna tragiska händelse.

Lex Maria anmälningar

Chefläkare Jan Dahlström anmäler det inträffade till Socialstyrelsen. Lex Maria anmälningar görs för att ytterligare stärka patientsäkerheten och därmed förbättra vården och inte för att söka syndabockar. Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård har drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, allvarlig skada eller sjukdom.
Ytterligare information
För ytterligare information kontakta chefläkare Jan Dahlström, 042-406 10 00