Skip to main content

Helsingborgs lasarett Lex Maria-anmäler fosterdöd

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2012 09:24 CEST

En förstföderska utvecklade under graviditeten tendens till förhöjt blodtryck. I slutet av graviditeten inkom kvinnan med ett dött foster. Efter en långdragen förlossning utvecklade hon en svår rubbning i vätskebalans och njurfunktion men tillfriskande efter kort tids intensivvård.                                                                                                              

Chefläkaren anmäler enligt Lex Maria för att närmare utreda händelseförloppet och analysera om rutinerna brustit eller kan förbättras.

Lex Maria anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten genom att granska organisation och rutiner. Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av, allvarlig skada eller sjukdom.

För ytterligare information kontakta Chefläkare Görel Nergelius, 042-4061000.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Helsingborgs lasarett är ett av Region Skånes fyra specialiserade akutsjukhus. Hit kommer patienter som är i behov av specialiserad akutsjukvård och vissa planerade operationer från hela nordvästra Skåne. Lasarettet ansvarar även för delar av närsjukvården.