Skip to main content

Helsingborgs lasarett Lex Maria-anmäler missad diagnos

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2012 09:22 CEST

En äldre kvinna sökte akut pga. plötslig svaghet i ett ben. Under väntetiden förbättrades benet och förutom ett högt blodtryck visade undersökningen inget anmärkningsvärt.Senare utreddes kvinnan på hemorten. Det visade sig att hon haft en övergående syrebrist i hjärnan vilket ska utredas och vid behov behandlas akut.

Chefläkaren anmäler enligt Lex Maria för att närmare utreda händelseförloppet och analysera om rutinerna brustit eller kan förbättras.

Lex Maria anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten genom att granska organisation och rutiner. Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av, allvarlig skada eller sjukdom.

För ytterligare information kontakta Chefläkare Görel Nergelius, 042-4061000.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Helsingborgs lasarett är ett av Region Skånes fyra specialiserade akutsjukhus. Hit kommer patienter som är i behov av specialiserad akutsjukvård och vissa planerade operationer från hela nordvästra Skåne. Lasarettet ansvarar även för delar av närsjukvården.