Skip to main content

Hjälp för patienter att bli rökfria

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 08:18 CEST

I slutet av förra året fastslog Socialstyrelsen att Hälso- och sjukvården bör förebygga sjukdomar genom att stödja människor i deras arbete att förändra sina levnadsvanor. Ett arbete som Centralsjukhuset Kristianstad påbörjade redan år 2005 och som idag innefattar en och en halv heltidstjänst.  – Det är ett oerhört givande arbete och de allra flesta blir glada över att vi bryr oss, säger Sara Gadd-Andersson, hälsopedagog på Centralsjukhuset Kristianstad.

Centralsjukhuset Kristianstad är ett av få sjukhus som under ett flertal år intensivt har arbetat med rökavvänjning bland patienter. Det innebär bland annat att inneliggande patienter kan få stöd och hjälp att sluta röka. Men alla vill inte sluta röka. – CSK är ett rökfritt sjukhus och det kan ibland innebära bekymmer för våra rökande patienter. Har man inte ork eller möjlighet att gå ut och röka så ser vi till att erbjuda nikotinplåster istället, förklarar Ann-Christine Dahlström, friskvårdskonsulent på CSK.

Sedan ett år tillbaka arbetar också en hälsopedagog på sjukhuset. – Jag försöker lyfta fram det som är positivt med rökstopp. De flesta vet att det inte är nyttigt att röka men skräckpropaganda fungerar inte, säger Sara. Hennes främsta uppgift är att hjälpa patienter att sluta röka inför operation. Forskning har visat att rökare mycket oftare får komplikationer efter operation än en icke-rökare och detta oavsett var ingreppet har gjorts. – Rökning ska ses som en patientsäkerhetsfråga vilket också Socialstyrelsen nya riktlinjer tyder på, berättar Sara.

I arbetet med att hjälpa patienter att sluta röka används bland annat en app. Appen Rökfri är framtagen av Vårdguiden och Sluta-Röka-Linjen och kan användas dygnet runt via datorn eller mobiltelefonen. – Appen är ett jättebra hjälpmedel för de patienter som har datorvana eller dagligen använder t ex en smartphone. För de som inte vill använda den tekniken finns alltid vi som stöd och hjälp, avslutar Ann-Christine.

Kontakt
För mer information vänligen kontakta

Sara Gadd-Andersson, hälsopedagog på Centralsjukhuset Kristianstad,
tele 044-309 28 06

 

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument