Skip to main content

Hjärtklaffar opereras med hjälp av robot

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2012 10:08 CEST

Skånes universitetssjukhus i Lund har som första sjukhus i Sverige reparerat en hjärtklaff med assistens av robot.
-         Genom den nya metoden kan vi åtgärda mer komplicerade fall, förklarar klinikchefen och docenten Per Ola Kimblad, vid Kliniken för Thoraxkirurgi, anestesi och intensivvård. Vi är sedan tidigare den enda klinik i Sverige som rutinmässigt utför operationer på mitralisklaffen via titthålskirurgi.

Så gjordes operationen
Vid operationen förs robotens armar in i patientens kropp via små hål. Kirurgen som gör operationen sitter vid en styrkonsol.
Den opererande kirurgens handrörelser översätts till mindre rörelser i robotens händer inuti i kroppen.
Operationen gjordes på grund av att patienten hade fel på hjärtklaffen mellan vänster förmak och kammare. Med denna skonsammare metod kortas vårdtiden, rehabiliteringen påskyndas, och man minskar risken för sårinfektion.

Patienten mår utmärkt
Patienten mår efter operationen utmärkt och kommer att lämna sjukhuset i slutet av veckan. Tack vare den bibehållna stabilitet i bröstkorgen som metoden medger, har han chansen att återuppta sitt idrottsliga utövande.

 Kontaktpersoner:

Doktor Per Wierup
Tel 046-17 69 45
Docent Per Ola Kimblad
Tel 046-17 16 54

 

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.