Skip to main content

Hjärtsvikt kan öka risken för demens

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 09:17 CEST

Det beräknas att en kvarts miljon svenskar har diagnosen hjärtsvikt. Men mörkertalet är stort och det faktiska antalet drabbade är sannolikt dubbelt så högt. Det innebär att hjärtsvikt tillhör de stora folksjukdomarna och är ett av de allvarligaste sjukdomstillstånden inom vården. Hjärtsvikt är också en av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggning för patienter över 65 år.

En viktig del av behandlingen är att sänka patienternas blodtryck och hjärtfrekvens med hjälp av läkemedel. Frågan forskarna nu ställer sig är om medicineringen också orsakar en nedsatt hjärnfunktion hos vissa av patienterna eller om det är hjärtats försämrade pumpförmåga som gör att blodflödet till hjärnan blir otillräckligt.

– Vi behöver öka vår kunskap om hur hjärta och hjärna påverkar varandra, säger docent Martin Magnusson, en av forskarna bakom studien.

Under en treårsperiod ska 2 000 patienter med diagnosticerad hjärtsvikt följas med en rad olika undersökningar. Bland annat ska blodflödet och syresättningen i hjärnan mätas i samband med att patienterna inkluderas i studien samt efter 6 månaders behandling. Patienternas hjärtfunktion, mentala och intellektuella förmåga, kognition, kommer också att följas.

– Om vi märker att en patient börjat svikta i kognition behöver medicinerna kanske justeras.

Målet är att ge patienterna en optimal behandling sett ur både hjärtats och hjärnans perspektiv.

Studien kan leda fram till nya behandlingsrutiner vid hjärtsvikt hos patienter som drabbas av kognitiva störningar.

– I dag är målet att behandla alla hjärtsviktspatienter mot samma höga måldosering, men vi kanske behöver tänka om när det gäller den här patientkategorin, säger Martin Magnusson.

Fakta:

* Studien heter HARVEST och är ett samarbete mellan medicinkliniken, minneskliniken, hjärtsviktskliniken och avdelningen för klinisk fysiologi vid SUS.

* Trots effektiv behandling är femårsdödligheten vid hjärtsvikt så hög som 50 procent. Anledningen är oklar, men en teori är att patienterna på grund av minnesproblem inte följer behandlingsplanen.

* I studien kommer också patienternas ämnesomsättningsprodukter, metaboliter, i blodet analyseras vilket på sikt kan leda till nya läkemedel mot hjärtsvikt.

För mer information kontakta docent Martin Magnusson via telefon 0727/ 12 09 44 eller via mail:

 martin.magnusson@med.lu.se

Martin.Magnusson@skane.se


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.