Skip to main content

Höjd ersättning för hörapparater

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 11:28 CEST

Ersättningen för personer som behöver hörapparat ska höjas till 2100 kronor per hörapparat, föreslår Habilterings- och hjälpmedelsnämnden.

Den nya ersättningsnivån gäller hörapparater som brukare väljer ur ett annat sortiment än det som Region Skåne upphandlat och som är kostnadsfritt för brukarna. Idag ges en subvention på 1200 kronor eller 1800 kronor beroende på hur avancerad hörapparaten är. Habiliterings – och hjälpmedelsnämndens förslag är att det bara ska finnas en ersättningsnivå och att den ska ligga på 2100 kronor.

-  Dagens hörapparater har bättre teknik och kostar mer. För att kompensera brukarna för prisökningarna behöver vi höja ersättningen, säger Douglas Roth (M), ordförande i Habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Andelen brukare som väljer hörapparater som inte finns i Region Skånes upphandlade sortiment har ökat successivt och uppgick till 65 procent i mars 2014. En förklaring kan vara att regionens utbud inte haft samma tekniska nivå som andra hörapparater. Region Skåne har nu ett nytt upphandlingsavtal och med det ett mer tekniskt avancerat sortiment av hörapparater.

Beslutet om ersättningsnivå för hörapparater fattas av Regionstyrelsen.

För ytterligare information kontakta:
Douglas Roth, ordförande i Habilitering- och hjälpmedelsnämnden 0705-48 14 61


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.