Skip to main content

Inbjudan till pressträff den 20 juni på Lasarettet i Ystad om flödet på akutmottagningen och tillgängliga vårdplatser

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 16:22 CEST

Välkommen till pressträff för information om:

  • Effekter av genomförda organisationsförändringar på Lasarettet i Ystad sedan 2/4, bl.a. att hjärt- respektive strokeverksamheten samlas på ett ställe, dagkirurgisk verksamhet utökas kraftigt samt att patienter inom slutenvårdsortopedi transporteras med ambulans direkt till Kristianstad/Hässleholm för omhändertagande där istället för i Ystad.
  • Antal besök på akutmottagningen i Ystad hittills i år jämfört med tidigare år.
  • Det pågående och fortsatta arbetet med akutprocessen, både regionalt och lokalt i Ystad.
  • Region Skånes nya organisation Skånevård och hur dess möjligheter till bättre samordnad, flexiblare och effektivare vård på sjukhusen och i primärvården kommer att leda till förbättringar för patienterna.

Vid mötet deltar:

Pia Lundbom, förvaltningschef för Skånevård förvaltning Kryh (Kristianstad, Ystad, Hässleholm, Primärvård och Habilitering & Hjälpmedel)
Towa Jexmark, divisionschef för Division Specialiserad närsjukvård inom Kryh
Patricia Enocson, divisionschef för Division Kirurgi inom Kryh
Peter Jerntorp, verksamhetsområdeschef för Medicin på Lasarettet i Ystad
Johan Svahn, chef för Akutkliniken på Lasarettet i Ystad

Tid: torsdagen den 20 juni kl. 13:00-14:00.

Plats: Konferenslokal Blå rummet (invid Restaurang Haga), Lasarettet i Ystad, Krogdammsvägen 6. (Se även karta i resurslänk.) Se karta

Mer information
Lena Wahlberg, kommunikatör, Lasarettet i Ystad, 0411-89 70 08 eller lena.wahlberg@skane.se


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.