Skip to main content

Inbjudan till pressträff i samband med regionstyrelsens sammanträde 10 juni

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 09:54 CEST

Välkommen till en pressträff i samband med regionstyrelsens sammanträde på måndag den 10 juni i Skånehuset i Kristianstad. Vid mötet deltar regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M), Pontus Lindberg (M), Katarina Erlingson (C), Gilbert Tribo (FP), Anders Åkesson (MP) och Birgitta Södertun (KD).

Vid regionstyrelsens sammanträde tas bl.a. följande ärenden upp:

  • Avsiktsförklaringar för infrastrukturprojekt (ärende 8)
  • Vårdval psykoterapi, ögonsjukdomar, hudvård och läkemedelsassisterad rehabilitering för opiatberoende (ärende 15-18)
  • Social investeringsfond (ärende 22)
  • Särskild satsning på sommarjobb för ungdomar 2013, arbetslivsintroduktionsanställning och utbildnings- och introduktionsanställning (ärende 26, 28-29).
  • Uppföljning av hur anvisningar för logguppgifter och dataintrång hanteras (ärende 25).

I regionstyrelsens föredragningslista finns samtliga ärenden med som ska tas upp på mötet. Listan finns på Region Skånes webbplats: www.skane.se/RS130610

Tid för pressträffen: Måndagen den 10 juni kl 11.30
Plats: Sammanträdesrum B, Skånehuset i Kristianstad

Observera! Presslegitimation krävs alt föranmälan till pressekreterare Sara Frostberg Lowery på Sara.Frostberg-Lowery@skane.se

För mer information kontakta:Region Skånes Pressjour, 044-309 39 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.