Skip to main content

Inbjudan till pressträff i samband med regionstyrelsens sammanträde 16 december

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 08:54 CET

Välkommen till årets sista pressträff i samband med regionstyrelsens sammanträde. Vid pressträffen den 16 december i Skånehuset i Kristianstad deltar regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) och gruppledarna Katarina Erlingson (C), Gilbert Tribo (FP), Anders Åkesson (MP) och Birgitta Södertun (KD).

Vid regionstyrelsens sammanträde tas bland annat följande ärenden upp:

• Regionala trafikinfrastruktursplanen (ärende 4)

• Ny befolkningsprognos (ärende 5)

• Särskild jobbsatsning för ungdomar (ärende 32)

• Fysisk utveckling av sjukhusområdena i Malmö, Lund och Helsingborg (ärende 19)

• Eurovision School Contest 2014

I regionstyrelsens föredragningslista finns samtliga ärenden med som ska tas upp på mötet. Listan finns på Region Skånes webbplats: www.skane.se/RS131216

Tid: Måndag den 16 december kl 11.30
Plats: Sammanträdesrum B, Skånehuset i Kristianstad

Observera! Presslegitimation krävs

För mer information kontakta:
Region Skånes Pressjour, 044-309 39 77

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.