Skip to main content

Inbjudan till pressträff i samband med regionstyrelsens sammanträde 4 september

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 11:16 CEST

Välkommen till en pressträff i samband med regionstyrelsens sammanträde på torsdag den 4 september. Sammanträdet kommer att hållas på BMC i Lund. Vid pressträffen deltar regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) och regionråden Monika Ekström (MP) och Birgitta Södertun (KD).

Vid regionstyrelsens sammanträde tas bl.a. följande ärenden upp:

  • Vindkraftverk – upphandling (ärende 19)
  • Förenklingskommissionen - förlängning av uppdrag (ärende 16)
  • Ansökan Social investeringsfond - Idéburet rekryteringsstöd (ärende 10)

I regionstyrelsens föredragningslista på http://www.skane.se/ finns samtliga ärenden med som ska tas upp på mötet.

Observera tid och plats för pressträffen!

Tid Torsdagen den 4 september kl 15.00 (direkt efter regionstyrelsemötet)
Plats: BMC i Lund, Klinikgatan 32 (mittemot parkeringshuset Ovalen).
Mötesrum: Belfragesalen, plan 15.

Presslegitimation krävs.

För mer information kontakta:
Region Skånes Presstjänst, 044-309 39 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.