Skip to main content

Inbjudan till pressträff i samband med regionstyrelsens sammanträde 7 februari

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 13:17 CET

Välkommen till en pressträff i samband med regionstyrelsens sammanträde på torsdag den 7 februari på Dockplatsen i Malmö. Vid pressmötet deltar regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) och kollektivtrafiknämndens ordförande Mats Persson (FP).

Vid regionstyrelsens sammanträde tas bl.a. följande ärenden upp:

  • Sommarkort
  • Granskning styrmodell
  • Granskning vårdhygien
  • Granskning av Hälsoval Skåne
  • Nationellt kunskapscentrum kollektivtrafik
  • Klimatsamverkan

I regionstyrelsens föredragningslista finns samtliga ärenden med som ska tas upp på mötet. Listan finns på Region Skånes webbplats: www.skane.se/RS130207

Tid för pressträffen: Torsdagen den 7 februari kl 11.30

Plats: Dockplatsen 26, Malmö Sammanträdesrum: Lisita

För mer information kontakta:
Thomas Nilsson, kommunikatör Region Skåne, 044-309 31 25

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.