Skip to main content

Inbjudan till pressträff i samband med regionstyrelsens sammanträde 7 november

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 15:22 CET

Välkommen till en pressträff i samband med regionstyrelsens sammanträde på torsdag den 7 november i Skånehuset i Kristianstad. Vid mötet deltar regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) och gruppledarna Katarina Erlingson (C), Gilbert Tribo (FP), Anders Åkesson (MP) och Birgitta Södertun (KD).


Vid regionstyrelsens sammanträde tas bland annat följande ärenden upp:

• Frihetsgrader inom ackrediterade verksamheter (exkl hälsoval) i egen regi (ärende 14)
• Förmåner under prioriterad specialistutbildning för anställda med medellång vårdutbildning – med inriktning specialistsjuksköterskor (ärende 23)
• Försäljning av fastigheter (ärende 24)

I regionstyrelsens föredragningslista finns samtliga ärenden med som ska tas upp på mötet. Listan finns på Region Skånes webbplats: www.skane.se/RS131107

Tid för pressträffen: Torsdag den 7 november kl 11.30
Plats: Sammanträdesrum B, Skånehuset i Kristianstad

Observera! Presslegitimation krävs alt föranmälan till lina.miller@skane.se

För mer information kontakta:
Region Skånes Pressjour, 044-309 39 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.