Skip to main content

Information om obduktions- och bårhusverksamheten i Region Skåne

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2013 12:44 CET

Med anledning av uppgifter i Sydsvenskan den 3 november att vaktmästare fick utföra obduktioner finns anledning till klargöranden.

Den person som nämns i artikeln lånades ut från Regionservice för att tjänstgöra som obduktionstekniker vid Patologens verksamhet under sommaren i Kristianstad. Samma person har under fyra år vikarierat som obduktionstekniker och nu med samma arbetsuppgifter som tidigare, det vill säga genom att förbereda, assistera och efterarbeta i samband med obduktion.

Det finns också en sammanblandning i artikeln kring obduktioner och uttag av implantat samt borttagande av vävnad. Uttag av implantat och borttagande av vävnad är inte en obduktion. Dessutom sammanblandas regionens bårhusverksamhet och obduktionsverksamhet som är två skilda verksamheter.

För ytterligare information:

Lena Luts, verksamhetschef klinisk patologi, tel 0768-87 17 43.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.