Skip to main content

Ingrid Bengtsson-Rijavec ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 10:49 CET

Regiondirektör Jonas Rastad har utsett Ingrid Bengtsson-Rijavec till ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

- Ingrid har i sin roll som ekonomidirektör arbetat med uppföljning och analys av verksamheten i ett bredare perspektiv. Dessa kunskaper och erfarenheter är viktiga i rollen som hälso- och sjukvårdsdirektör, säger Jonas Rastad.

- Det känns spännande att nu mer direkt få medverka i utvecklingen av att våra medborgare får en säker hälso- och sjukvård med hög kvalitet och tillgänglighet, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec. Jag vill särskilt lyfta fram vikten av det förebyggande arbetet, för att på sikt kunna undvika ohälsa.

Hon efterträder Karin Christensson som nu går till ett nytt uppdrag som chef inom Avdelningen för service på Koncernkontoret med uppgift att arbeta med gränssnittet mellan vård och service samt utvecklingen av vårdens infrastruktur.

- Under de åtta år som Karin varit hälso- och sjukvårdsdirektör har många stora förändringar genomförts. Karin har, med sitt visionära ledarskap, haft mycket stor betydelse för utvecklingen av hälso- och sjukvårdens styrning och kvalitet, säger Jonas Rastad.

Ingrid Bengtsson-Rijavec har varit ekonomidirektör sedan 2009 och biträdande regiondirektör sedan 2011. Hon har tidigare bland annat arbetat vid Finansdepartementet och Nordiska Ministerrådet i Köpenhamn. Hon tillträder sin nya tjänst den 15 februari.

Regiondirektören har utsett ledningsstrateg Charlotte Karbassi som tillförordnad ekonomidirektör under tiden som extern rekrytering av ny ekonomidirektör pågår.

Mer information:

Jonas Rastad, regiondirektör, 044-309 39 25 

Ingrid Bengtsson-Rijavec, tillträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, 044-309 33 91


För pressbilder: http://www.skane.se/sv/Press/Bildarkiv/Kontaktpersoner_Koncernadministration/

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.